Nieuwswaardig

Prinsjesdag | Belastingplan 2024

Dinsdag heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de meest relevante maatregelen per belastingsoort op hoofdlijnen voor u uitgewerkt. Inkomstenbelasting Reparatie lucratiefbelangregeling Zoals eerder door het kabinet was aangekondigd, wordt een reparatie in de lucratiefbelangregeling voorgesteld als gevolg van het arrest van de Hoge Raad met terugwerkende kracht…

Lees meer

De belastingrechter staat uitruil van IKB toe onder toepassing van de coronagoedkeuring

Bij meerdere provincies, gemeentes en uitvoeringorganisaties  loopt een discussie met de Belastingdienst over de toepassing van de coronagoedkeuring met betrekking tot de onbelaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer in relatie met de uitruil via het IKB. De Rechtbank Gelderland heeft recent in een zaak waar Caraad betrokken bij is uitgesproken dat dit is toegestaan. Waar gaat…

Lees meer

Tax Control Framework

Een euro publiek geld, kan maar één keer worden besteed! Interne beheersing van fiscale wet- en regelgeving! Hoe een Tax Control Framework (TCF) kan helpen! Als gemeentemedewerker bent u verantwoordelijk voor het besteden van publiek geld. Elke euro moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden besteed. Een van de kostenposten van de gemeente zijn de verschillende rijksbelastingen,…

Lees meer

Btw-vrijstelling voor medische laboratoria

Btw-vrijstelling voor medische laboratoria

Op 14 april jl. heeft de Belastingdienst een aantal standpunten gepubliceerd over de toepassing van de btw-vrijstelling door medische laboratoria. Kort samengevat is de Belastingdienst van mening dat een btw-vrijstelling alleen van toepassing kan zijn op het moment dat het betreffende laboratorium geen winst beoogt

Lees meer

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over het vergoeden van rente bij ambtshalve btw-teruggaven

Op 26 oktober 2022 heeft Rechtbank Gelderland in een door Caraad gevoerde procedure vragen gesteld aan het Hof van Justitie over het vergoeden van rente door de Belastingdienst bij een btw-teruggaaf. Kern van de procedure De betreffende belastingplichtige heeft de Belastingdienst om een teruggaaf van btw over eerdere jaren verzocht en ook gekregen. Bij het…

Lees meer

Vennootschapsbelastingplicht voor reclame activiteiten en voor het veilen en verhuren van brandstofverkooppunten

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag van 23 augustus jl. volgt dat, in navolging van een uitspraak van een andere rechtbank, het gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen als een belaste activiteit voor de vennootschapsbelasting dient te worden aangemerkt. Voor de overwegingen bij dit oordeel verwijzen wij u naar onze…

Lees meer

Prinsjesdag | Belastingplan 2023

Dinsdag heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de meest relevante maatregelen per belastingsoort op hoofdlijnen voor u uitgewerkt.   Inkomstenbelasting Wijzigingen tarifering en kortingen Voor de inkomstenbelasting gelden de volgende wijzigingen ten aanzien van tarifering en kortingen: Het tarief van de eerste schijf van box 1 wordt…

Lees meer

Activiteiten ‘Personeelsleningen’ en ‘Reclame’ mogelijk belaste ondernemingsactiviteiten voor de Vpb, hoe verder?

In ons nieuwsbericht van 1 augustus jl. hebben wij gewezen op de uitspraak van rechtbank Gelderland van 19 juli jl. waarin is bepaald dat reclameactiviteiten en het verstrekken van personeelsleningen aangemerkt moeten worden als belaste ondernemingsactiviteiten voor de Vpb. Voor wat betreft de reclameactiviteiten hebben wij geadviseerd om de resultaten op te nemen in de…

Lees meer

Reclameactiviteiten en het verstrekken van (personeels)leningen door een gemeente zijn Vpb-belaste activiteiten volgens Rechtbank Gelderland

Vorige week heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan dat reclameactiviteiten en het verstrekken van personeelsleningen door een gemeente moeten worden aangemerkt als belaste ondernemingsactiviteiten voor de vennootschapsbelasting. De uitspraak is summier gemotiveerd. De uitspraak heeft weinig tot geen argumenten waarom ‘normaal vermogensbeheer’ niet aan de orde is. Het afwachten is op de uitspraak in Hoger Beroep…

Lees meer