Tax Control Framework

Een euro publiek geld, kan maar één keer worden besteed!

Interne beheersing van fiscale wet- en regelgeving! Hoe een Tax Control Framework (TCF) kan helpen!

Als gemeentemedewerker bent u verantwoordelijk voor het besteden van publiek geld. Elke euro moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden besteed. Een van de kostenposten van de gemeente zijn de verschillende rijksbelastingen, waaronder de vennootschapsbelasting.  

De fiscale beheersing vaak niet op orde

Gemeenten (overheden) worden al sinds jaar en dag geconfronteerd met onder meer de loonheffingen en btw. Met ingang van 1 januari 2016 is hier de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bijgekomen voor die activiteiten waarmee een onderneming wordt gedreven. De wetgeving en de uitvoering daarvan is complex. Wij zien bij veel gemeenten dat, mede door een personeelstekort, te weinig mensen op cruciale plekken zitten, de kennis versnipperd is en/of de vennootschapsbelasting maar bij een beperkt aantal mensen is belegd (bijvoorbeeld alleen bij één of twee mensen van de financiële afdeling en niet bij de budgethouders van de verschillende vakafdelingen). Mede hierdoor worden fiscale risico’s en/of optimalisatiemogelijkheden niet altijd (tijdig) onderkend. De fiscale beheersing is in dat geval niet op orde.

Een TCF kan een oplossing bieden

De wijze van organiseren heeft invloed op de interne beheersing in de brede zin van het woord, en dus ook op de fiscale beheersing. Indien processen op orde zijn en duidelijk is wie wat moet doen voor de vennootschapsbelasting zal dit tot efficiëntie leiden en bijdragen aan de rechtmatigheidsverantwoording die gemeenten hebben. Voor een aantal van onze gemeenteklanten zijn wij behulpzaam bij het opstellen van een TCF. Een TCF kan de gemeente helpen om de fiscale beheersing te verbeteren. Een TCF is een ‘levend’ document waarin vanuit een overeengekomen fiscale strategie een ‘foto’ wordt gemaakt van de bestaande processen, kansen, risico’s en beheersmaatregels op fiscaal terrein. Dit om vervolgens het proces te kunnen optimaliseren, monitoren en periodiek te rapporteren over de ontwikkelingen en stand van zaken. Gemeenten kunnen dan al dan niet overwegen een convenant te sluiten met de Belastingdienst inzake Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT).

Daarbij verzorgen wij praktische cursussen voor bijvoorbeeld de budgethouders van de vakafdelingen en/of financieel adviseurs om kennis te krijgen van de vennootschapsbelasting om zo te kunnen signaleren als kansen en risico’s zich voordoen. Fiscaliteit is naar ons idee binnen een gemeente idealiter breed belegd zodat de er ruimte is voor de gemeente om tijdig te signaleren en optimaliseren.

Een TCF moet praktisch en realistisch en onderdeel van het fiscaal DNA van de gemeente zijn, zonder dat medewerkers aanvullend worden belast. Wij helpen uw gemeente graag om deze weg op een no nonsens manier in te slaan. Een weg die ook door de Belastingdienst wordt aangemoedigd! In dit stuk spreken wij over de vennootschapsbelasting, maar uiteraard zijn wij uw gemeente ook graag van dienst bij een multidisciplinaire TCF, waarbij ook de andere belangrijke rijksbelastingen, zoals btw en loonheffingen aan bod komen.

De voordelen

·        Een TCF biedt een aantal voordelen voor de gemeente, waaronder verbeterde fiscale beheersing
·        Minder risico’s ten aanzien van naheffingen, boetes en rente
·        Efficiëntere processen
·        Minder interne vragen
·        Betere rechtmatigheidsverantwoording

Heeft u interesse in een TCF voor uw gemeente? Neem dan contact met ons op. Wij helpen graag om uw fiscale beheersing te verbeteren en uw gemeente te beschermen tegen fiscale risico’s.

Contactgegevens

Voor meer informatie of een offerte neem contact op met: