Ingrid Hellinga-Oving

Ingrid Hellinga-Oving

Ingrid Hellinga-Oving Caraad

mr. A.B.G. (Ingrid) Hellinga-Oving is sinds de afronding van de studies Nederlands recht, Notarieel recht en Fiscaal recht in 1999 werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Haar cliënten zijn grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, (lagere) overheden en non-profit instellingen zoals zorginstellingen.

Fusies, overnames, (interne) herstructureringen als ook grensoverschrijdend ondernemen zijn haar op het lijf geschreven. Als vpb-specialist is Ingrid ook voor onze overheden cliënten de kennispartner op het gebied van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven.