Ingrid Hellinga-Oving

Ingrid Hellinga-Oving

Ingrid Hellinga-Oving Caraad

mr. A.B.G. (Ingrid) Hellinga-Oving is sinds de afronding van de studies Nederlands recht, Notarieel recht en Fiscaal recht in 1999 werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Haar cliënten zijn grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, (lagere) overheden en non-profit instellingen zoals zorginstellingen.

Fusies, overnames, (interne) herstructureringen als ook grensoverschrijdend ondernemen zijn haar op het lijf geschreven. Als vpb-specialist is Ingrid ook voor onze overheden cliënten de kennispartner op het gebied van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff