Uitbetalingen aan stembureauleden en tellers, let u op de juiste fiscale verwerking?

Gisteren zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Om de verkiezing mogelijk te maken, zijn stembureauleden en tellers nodig om het stemmen in goede banen te leiden. Gemeenten geven veelal een vergoeding aan stembureauleden en tellers voor hun inzet. Het is van belang dat de uitbetaling van deze vergoeding fiscaal juist verloopt.

Belast inkomen

Deze vergoeding aan stembureauleden en tellers is in beginsel belast inkomen. De stembureauleden hoeven deze vergoeding echter niet als inkomen aan te geven als de vrijwilligersregeling van toepassing is.

Vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling is bedoeld om het mogelijk te maken vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan vrijwilligers te geven. Om gebruik te kunnen maken van de vrijwilligersregeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag de vrijwilliger de werkzaamheden niet ‘bij wijze van beroep’ verrichten en moet sprake zijn van een ‘niet-marktconforme beloning’ die binnen de grenzen van € 190 per maand en € 1.900 per kalenderjaar blijven.

  • Werkzaamheden: de werkzaamheden die stembureauleden en tellers verrichten, voldoen aan de vereisten van de vrijwilligersregeling.
  • Vergoeding: in de meeste gevallen zijn tussen de gemeente en de stembureauleden en tellers een vaste vergoeding overeengekomen (geen vergoeding per uur). De VNG neemt het standpunt in dat de vrijwilligersregeling niet kan worden toegepast omdat de vergoeding niet past binnen de vrijwilligersregeling. In onze visie zijn er toch mogelijkheden als geen vergoeding per uur wordt overeengekomen en evident is dat er meer werkzaamheden worden verricht dan alleen op de verkiezingsdag (bijvoorbeeld vanwege training, een bijeenkomst, instructies, nawerk, briefing etc.). Desgewenst denken we graag met u mee.

Renseigneringsverplichting – uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, dan moeten de uitbetalingen worden gerenseigneerd / worden opgenomen op de opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden (UBD). Hiervoor is het van belang dat u over alle relevante informatie beschikt, onder andere een BSN!

Conclusie

Het is dus van belang om te bepalen of de uitbetaling van de vergoeding aan stembureauleden en tellers onder de vrijwilligersregeling valt én als daar geen sprake van is dat de gemeente tijdig alle informatie opvraagt ten behoeve van de renseigneringsverplichting.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.