Home

Met meer dan 15 ervaren fiscaal experts hebben wij alle kennis in huis om onze klanten van degelijk belastingadvies te voorzien. Bij Caraad doen we dat op onze eigen wijze: concreet, soms een beetje eigenwijs maar altijd met een duidelijk standpunt.

Craad Belastingadviseurs - Praktisch onverslaanbaar

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Gerechtshof Den Bosch: van een bouwterrein is geen sprake als de beoogde bebouwing niet een zelfstandig doel dient.

28 mei 2018

In deze procedure is de vraag aan de orde of een perceel grond, bestemd voor de aanleg van een golfterrein, kan worden aangemerkt als een bouwterrein…

Lees verder

Hoge Raad geeft geen duidelijkheid op btw en straatparkeren

28 mei 2018

In deze procedure gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Omdat de belanghebbende een aftrekgerechtigd ondernemer is, verlangt deze een…

Lees verder

Gerechtshof Den Haag: Gemeenten kunnen de btw op de instandhoudingskosten van gemeentelijke begraafplaatsen declareren bij het btw-compensatiefonds.

28 mei 2018

Volgens het Gerechtshof in Den Haag handelt een gemeente niet in hoedanigheid van btw-ondernemer bij de exploitatie van begraafplaatsen. De gemeente geeft daarmee uitvoering aan…

Lees verder

Rechtbanken concluderen dat gemeenten geen recht op aftrek van btw hebben bij de exploitatie van een buitensportaccommodatie.

28 mei 2018

In twee recente procedures komen zowel rechtbank Den Haag (gemeente Barendrecht) als rechtbank Gelderland (gemeente Laren) tot de conclusie dat geen sprake is van…

Lees verder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de overdracht in verhuurde staat van een pand niet onder art. 37d Wet OB valt.

28 mei 2018

In deze procedure komt het Gerechtshof in hoger beroep, evenals de rechtbank daarvoor, tot de conclusie dat de overdracht van een kantoorpand in verhuurde staat niet onder…

Lees verder

Advocaat-Generaal (EU Hof van Justitie): Een gemeente zou ook recht op herziening van de btw-aftrek moeten hebben voor een nieuw gebouw dat eerst een periode voor niet-ondernemersactiviteiten is gebruikt.

28 mei 2018

De A-G bij het Hof van Justitie concludeert dat een evenredige teruggaaf van btw onder omstandigheden mogelijk dient te zijn wanneer een pand eerst een aantal jaren voor niet-ondernemersactiviteiten is gebruikt en vervolgens binnen de herzieningsperiode voor doeleinden wordt gebruikt waarvoor aftrek van btw mogelijk is. Dit is een nieuwe invalshoek; de jurisprudentie en het…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff