Home

Met meer dan 20 ervaren fiscaal experts hebben wij alle kennis in huis om onze klanten van degelijk belastingadvies te voorzien. Bij Caraad doen we dat op onze eigen wijze: concreet, soms een beetje eigenwijs maar altijd met een duidelijk standpunt.

Caraad Belastingadviseurs - Praktisch onverslaanbaar

Bij twijfel belt u het secretariaat. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Uitbetalingen aan stembureauleden en tellers, let u op de juiste fiscale verwerking?

23 november 2023

Gisteren zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Om de verkiezing mogelijk te maken, zijn stembureauleden en tellers nodig om het stemmen in goede banen te leiden. Gemeenten geven veelal een vergoeding aan stembureauleden en tellers voor hun inzet. Het is van belang dat de uitbetaling van deze vergoeding fiscaal juist verloopt. Belast inkomen Deze vergoeding aan…

Lees verder

Vrijstelling dividendbelasting voor instellingen in de publieke sector eindelijk geformaliseerd.

23 oktober 2023

Instellingen in de publieke sector, zoals gemeenten, provincies en verschillende zorginstellingen zijn niet of gedeeltelijk onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat op dividenduitkeringen aan deze instellingen 15% dividendbelasting moet worden ingehouden. Deze inhouding kunnen de instellingen dan veelal weer bij de Belastingdienst terugvragen. Deze systematiek zorgt voor administratieve lasten bij de betrokken partijen en ook tot een liquiditeitsnadeel.

Lees verder

Prinsjesdag | Belastingplan 2024

20 september 2023

Dinsdag heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de meest relevante maatregelen per belastingsoort op hoofdlijnen voor u uitgewerkt. Inkomstenbelasting Reparatie lucratiefbelangregeling Zoals eerder door het kabinet was aangekondigd, wordt een reparatie in de lucratiefbelangregeling voorgesteld als gevolg van het arrest van de Hoge Raad met terugwerkende kracht…

Lees verder

De belastingrechter staat uitruil van IKB toe onder toepassing van de coronagoedkeuring

8 september 2023

Bij meerdere provincies, gemeentes en uitvoeringorganisaties  loopt een discussie met de Belastingdienst over de toepassing van de coronagoedkeuring met betrekking tot de onbelaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer in relatie met de uitruil via het IKB. De Rechtbank Gelderland heeft recent in een zaak waar Caraad betrokken bij is uitgesproken dat dit is toegestaan. Waar gaat…

Lees verder

Tax Control Framework

9 augustus 2023

Een euro publiek geld, kan maar één keer worden besteed! Interne beheersing van fiscale wet- en regelgeving! Hoe een Tax Control Framework (TCF) kan helpen! Als gemeentemedewerker bent u verantwoordelijk voor het besteden van publiek geld. Elke euro moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden besteed. Een van de kostenposten van de gemeente zijn de verschillende rijksbelastingen,…

Lees verder

Btw-vrijstelling voor medische laboratoria

20 april 2023

Btw-vrijstelling voor medische laboratoria

Op 14 april jl. heeft de Belastingdienst een aantal standpunten gepubliceerd over de toepassing van de btw-vrijstelling door medische laboratoria. Kort samengevat is de Belastingdienst van mening dat een btw-vrijstelling alleen van toepassing kan zijn op het moment dat het betreffende laboratorium geen winst beoogt

Lees verder