Home

Met meer dan 20 ervaren fiscaal experts hebben wij alle kennis in huis om onze klanten van degelijk belastingadvies te voorzien. Bij Caraad doen we dat op onze eigen wijze: concreet, soms een beetje eigenwijs maar altijd met een duidelijk standpunt.

Caraad Belastingadviseurs - Praktisch onverslaanbaar

Bij twijfel belt u Jitske of Esther. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over het vergoeden van rente bij ambtshalve btw-teruggaven

27 oktober 2022

Op 26 oktober 2022 heeft Rechtbank Gelderland in een door Caraad gevoerde procedure vragen gesteld aan het Hof van Justitie over het vergoeden van rente door de Belastingdienst bij een btw-teruggaaf. Kern van de procedure De betreffende belastingplichtige heeft de Belastingdienst om een teruggaaf van btw over eerdere jaren verzocht en ook gekregen. Bij het…

Lees verder

Vennootschapsbelastingplicht voor reclame activiteiten en voor het veilen en verhuren van brandstofverkooppunten

26 september 2022

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag van 23 augustus jl. volgt dat, in navolging van een uitspraak van een andere rechtbank, het gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen als een belaste activiteit voor de vennootschapsbelasting dient te worden aangemerkt. Voor de overwegingen bij dit oordeel verwijzen wij u naar onze…

Lees verder

Prinsjesdag | Belastingplan 2023

22 september 2022

Dinsdag heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de meest relevante maatregelen per belastingsoort op hoofdlijnen voor u uitgewerkt.   Inkomstenbelasting Wijzigingen tarifering en kortingen Voor de inkomstenbelasting gelden de volgende wijzigingen ten aanzien van tarifering en kortingen: Het tarief van de eerste schijf van box 1 wordt…

Lees verder

Activiteiten ‘Personeelsleningen’ en ‘Reclame’ mogelijk belaste ondernemingsactiviteiten voor de Vpb, hoe verder?

31 augustus 2022

In ons nieuwsbericht van 1 augustus jl. hebben wij gewezen op de uitspraak van rechtbank Gelderland van 19 juli jl. waarin is bepaald dat reclameactiviteiten en het verstrekken van personeelsleningen aangemerkt moeten worden als belaste ondernemingsactiviteiten voor de Vpb. Voor wat betreft de reclameactiviteiten hebben wij geadviseerd om de resultaten op te nemen in de…

Lees verder

Reclameactiviteiten en het verstrekken van (personeels)leningen door een gemeente zijn Vpb-belaste activiteiten volgens Rechtbank Gelderland

1 augustus 2022

Vorige week heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan dat reclameactiviteiten en het verstrekken van personeelsleningen door een gemeente moeten worden aangemerkt als belaste ondernemingsactiviteiten voor de vennootschapsbelasting. De uitspraak is summier gemotiveerd. De uitspraak heeft weinig tot geen argumenten waarom ‘normaal vermogensbeheer’ niet aan de orde is. Het afwachten is op de uitspraak in Hoger Beroep…

Lees verder

Gunstige uitspraak Hoge Raad inzake verwerking verhuurderheffing  

11 juli 2022

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen…

Lees verder