Home

Met meer dan 20 ervaren fiscaal experts hebben wij alle kennis in huis om onze klanten van degelijk belastingadvies te voorzien. Bij Caraad doen we dat op onze eigen wijze: concreet, soms een beetje eigenwijs maar altijd met een duidelijk standpunt.

Caraad Belastingadviseurs - Praktisch onverslaanbaar

Bij twijfel belt u Jitske, Danielle of Esther. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Gunstige uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake de vergoeding van invorderingsrente vanwege het heffen van belasting in strijd met het Unierecht

13 april 2022

In een door Caraad gevoerde procedure heeft het Gerechtshof Den Haag een zeer gunstige uitspraak gedaan over het recht op vergoeding van invorderingsrente op grond van artikel 28c, lid 1, Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990). Primair was in geschil of vanwege het niet toepassen van de koepelvrijstelling door de Belastingdienst in strijd met het Unierecht…

Lees verder

Gunstige uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake toepassing btw-koepelvrijstelling door gemeentelijk samenwerkingsverband

12 april 2022

In een door Caraad gevoerde procedure heeft het Gerechtshof Den Haag een belangrijke en zeer gunstige uitspraak gedaan voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onderdeel van het geschil was onder meer de interpretatie van het arrest van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) van 4 mei 2017 (Commissie/Luxemburg): “kan de koepelvrijstelling ook gedeeltelijk (pro rata) worden toegepast…

Lees verder

Procedure fiscale eenheid btw ziekenhuis en schoonmaak-bv: toch sprake van organisatorische verwevenheid?

23 februari 2022

Wordt vervolgd; De Hoge Raad heeft op 18 februari 2022 een interessante uitspraak gedaan over het bestaan van een fiscale eenheid btw tussen een ziekenhuis en een schoonmaak-bv. In cassatie is in geschil of beide entiteiten wel voldoen aan één van de voorwaarden van de fiscale eenheid btw, de organisatorische verwevenheid. Als geen sprake is…

Lees verder

Schoolgebouwen en btw: levering van een schoolgebouw is onder voorwaarden een economische activiteit

8 februari 2022

De Hoge Raad heeft arrest gewezen, in een door Caraad gevoerde procedure namens de voormalige gemeente Haren en oordeelt dat de levering van een schoolgebouw onder voorwaarden is aan te merken als een economische activiteit en dat de gemeente zodoende handelt als btw-ondernemer. Gemeenten moeten op grond van de onderwijswetgeving zorgdragen voor de voorzieningen in…

Lees verder

Prinsjesdag – Belastingplan 2022

23 september 2021

Gisteren heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de meest relevante maatregelen per belastingsoort op hoofdlijnen voor u uitgewerkt. Inkomstenbelasting Tarief box 1 Ten aanzien van box 1 wordt het (gecombineerd) basistarief verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het toptarief blijft 49,5% voor een inkomen boven € 69.398. Het maximale…

Lees verder

Caraad Belastingadviseurs opent een nieuw kantoor in Eindhoven!

17 juni 2021

Als gevolg van onze snelle groei in het zuiden van het land, kunnen wij met gepaste trots melden dat Caraad vanaf 1 juli a.s. ook een kantoor heeft in Eindhoven. Na de kantoren in Groningen, Hengelo en Utrecht is dat ons vierde kantoor en daarmee is landelijke dekking een feit. Het nieuwe kantoor is gelegen…

Lees verder