Non profit

Non profit

Onder non profit organisaties verstaan wij alle privaatrechtelijke instellingen die zonder winstoogmerk een cultureel of maatschappelijk doel nastreven. Een breed scala aan instellingen mogen wij tot onze klanten rekenen. Variërend van landschapsbeheerorganisaties, musea tot organisatoren van festivals. Ieder met zijn eigen fiscale problematiek. Waarvoor wij passende -en soms verrassende- oplossingen mogen bedenken.