Reclameactiviteiten en het verstrekken van (personeels)leningen door een gemeente zijn Vpb-belaste activiteiten volgens Rechtbank Gelderland

Vorige week heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan dat reclameactiviteiten en het verstrekken van personeelsleningen door een gemeente moeten worden aangemerkt als belaste ondernemingsactiviteiten voor de vennootschapsbelasting.

De uitspraak is summier gemotiveerd. De uitspraak heeft weinig tot geen argumenten waarom ‘normaal vermogensbeheer’ niet aan de orde is. Het afwachten is op de uitspraak in Hoger Beroep en uiteindelijk de Hoge Raad. Pas dan staat vast wat de fiscale gevolgen zullen zijn. Afwachten dus.

Wij zijn het niet eens met de uitspraak, maar mede ter voorkoming van belastingrente adviseren wij de activiteiten wel in de aangifte op te nemen en bezwaar te maken tegen de eigen aangifte om vervolgens aan te sluiten bij de uitkomsten van de reeds in gang gezette procedures. Dit tenzij feiten en omstandigheden uniek zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen nodigen wij u uit om contact op te nemen met één van onze Vpb-specialisten Tim, Rutger, Ingrid of Henk via het telefoonnummer 050 – 210 36 40 of per e-mail ioving@caraad.com.