Woningcorporaties: Verhuur van zonnepanelen btw belast!

Onlangs heeft de Belastingdienst landelijk een intern besluit genomen over de btw-gevolgen van de verhuur van zonnepanelen door woningcorporaties. De beslissing is bindend voor alle inspecteurs en zal dus effect hebben voor alle woningcorporaties die zonnepanelen ter beschikking stellen.

In essentie houdt het besluit in dat de verhuur van zonnepanelen als een btw-belaste dienst wordt gezien, ook als de verhuur samenhangt met de verhuur van de woning. Over de huur van de panelen is 21% btw verschuldigd.

Als btw verschuldigd is over de vergoedingen voor de zonnepanelen moet vervolgens worden bepaald hoe om wordt gegaan met de aftrek van btw. Het besluit geeft daarover geen uitsluitsel. Dit is een minstens zo belangrijk aspect aan het standpunt als het aspect van de belastbaarheid van de opbrengst. Het is goed mogelijk dat door optimaal van het recht op aftrek gebruik te maken het besluit van de Belastingdienst voordelig kan uitpakken.

Voor een aantal corporaties heeft de Belastingdienst in het verleden beslist dat de verhuur van zonnepanelen is vrijgesteld van btw vanwege de nauwe samenhang met de huur van de woning. Deze afspraken zullen naar onze verwachting op basis van deze interne richtlijn worden opgezegd. Als een individuele afspraak voor uw organisatie is gemaakt blijft deze in principe van toepassing tot de afspraak wordt opgezegd. De afspraak kan ook door uw organisatie worden opgezegd.

Onduidelijkheid bestaat ook over de belastbaarheid van de energieprestatievergoeding (EPV), die de verhuurder sinds september 2016 mag berekenen voor zeer energiezuinige woningen. In de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van de energieprestatievergoeding is van de zijde van de wetgever aangegeven dat deze niet wordt belast met btw. In de praktijk heeft de Belastingdienst onlangs echter anders beslist en bepaald dat een woningcorporatie wel btw moet voldoen over de ontvangst van de EPV.

De nieuwe beleidslijn dwingt corporaties een aantal zaken rondom de exploitatie van zonnepanelen intern (opnieuw) te beoordelen. De financiële impact van deze nieuwe beleidslijn is sterk afhankelijk van de feitelijke situatie per corporatie. Het besluit lijkt bovendien geen rekening te houden met de mogelijk verschillende situaties. Wij raden corporaties aan deze check te doen om vervolgens te bepalen welke koers gevaren wordt.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 19 van februari 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.