Woningcorporaties. Pro rata en omzet uit verkoop van voormalige huurwoningen

Uitspraak: Hoge Raad 6 juni 2014, zaaknummer 12/05835

Op 6 juni heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een door ons kantoor gevoerde procedure over de zogeheten ‘pro rata’ aftrek van btw op algemene kosten.

Corporaties mogen naar evenredigheid van hun omzet (btw belaste omzet/totale omzet) aftrek van btw claimen op de kosten en investeringen die betrekking hebben op zowel de belaste als op de vrijgestelde omzet. Sinds medio 2008 nam de Belastingdienst de stelling in dat de omzet uit verkoop van voormalige huurwoningen moest worden meegenomen in de noemer van de pro rata breuk. Dit had in veel gevallen een (substantiële) daling van het aftrekpercentage tot gevolg.

De wet bepaalt dat de omzet uit het ‘afstoten van bedrijfsmiddelen’ bij het berekenen van het pro rata percentage buiten beschouwing blijft. De Belastingdienst greep een arrest van het Hof van Justitie uit 2008 aan waarin is bepaald dat deze uitzondering niet geldt als er sprake is van een gebruikelijke economische activiteit, in die zin dat de aan- én verkoop van bedrijfsmiddelen een systematisch georganiseerd bedrijfsonderdeel is dat een gewoon beslag legt op de algemene kosten van de onderneming.

Namens een corporatie hebben wij ons voor de rechter verzet tegen dit nieuwe beleid van de Belastingdienst. Als gronden van het beroep hebben wij onder meer aangevoerd dat huurwoningen niet per definitie worden verkocht na een periode van gebruik en dat de corporatie niet over specifieke eigen deskundigheid beschikte waar het de verkoop van woningen betrof. Met andere woorden: de verkoop van voormalige huurwoningen was geen gebruikelijke bedrijfsactiviteit voor deze corporatie.

De Hoge Raad heeft onze zienswijze bevestigd. Naar onze mening is deze uitspraak voor vrijwel elke corporatie van belang. Slechts in bijzondere gevallen is het denkbaar dat een corporatie deze gunstige uitspraak niet zou kunnen toepassen.

De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dat er sinds medio 2008 niets in de uitleg van de wet is gewijzigd. De proefballon die door de Belastingdienst in 2008 is opgelaten, is door de Hoge Raad doorgeprikt. Dit betekent naar onze mening dat aan corporaties met terugwerkende kracht het recht op de hogere pro rata aftrek dient toe te komen. Indien u in de afgelopen jaren pro rata aftrek heeft geclaimd volgens de -tot 6 juni geldende- normen van de Belastingdienst, raden wij u dan ook aan contact met ons op te nemen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.