Wijzigingen Werkkostenregeling 2015

Recent is bekend gemaakt dat de werkkostenregeling per 1 januari 2015 op belangrijke punten wordt gewijzigd. Daarnaast is bekend gemaakt dat de invoering niet nogmaals uitgesteld wordt. De verplichte toepassing van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 staat daarmee vast.

In dit artikel geven wij een beknopt overzicht van de voorgenomen wijzigingen. Belangrijk om op te merken is dat het enkel nog een vooraankondiging op hoofdlijnen betreft. De voorgestelde wijzigingen zullen nader worden uitgewerkt in wetsvoorstellen die met Prinsjesdag gepubliceerd zullen worden. Deze wetsvoorstellen zullen pas wet worden nadat deze zijn goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Doel van de voorgestelde wijzigingen is het vereenvoudigen van de werkkostenregeling. In dat kader wordt voorgesteld:

 • Een beperkte introductie van het
  noodzakelijkheidscriterium;
 • Een jaarlijkse afrekensystematiek;
 • Een concernregeling;
 • Een vrijstelling voor branche-eigen producten;
 • Het wegnemen van onderscheid
  tussen vergoedingen, verstrekkingen en
  terbeschikkingstellingen;
 • Een verlaging van de vrije ruimte van 1,5%
  naar 1,2%;
 • Het berekenen van de gemiddelde BTW-druk
  over verschillende voorzieningen uit de vrije
  ruimte.

De voorgestelde wijzigingen zijn nader toegelicht in een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Belangrijk om op te merken is dat de voorgestelde wijzigingen (vooralsnog) in werking zullen treden per 1 januari 2015. Dat kan betekenen dat het voordelig kan zijn om bepaalde vergoedingen dan wel verstrekkingen uit te stellen tot 2015.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

9 januari 2019

Op 28 december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal wijzigingen en verduidelijkingen van voorgaande besluiten welke relevant zijn voor de zorg…

Lees verder

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

8 oktober 2018

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff