Wijzigingen koepelvrijstelling btw

Als gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie is gebleken dat Nederland een te ruime uitleg geeft aan de zogeheten ‘koepelvrijstelling’ in de btw. Deze btw-vrijstelling maakt het mogelijk dat bepaalde categorieën van ondernemers en decentrale overheden hun krachten bundelen in een samenwerkingsverband zonder dat dit tot extra btw-heffing leidt op de diensten die zij vervolgens van dat samenwerkingsverband afnemen.

Volgens het Hof van Justitie geldt deze vrijstelling alleen maar voor specifiek benoemde prestaties van algemeen belang zoals medische zorg, ziekenhuisverpleging, maatschappelijk werk en sociale zekerheid, prestaties door bejaardentehuizen en het geven van onderwijs. Dit perkt de vrijstelling zoals deze in Nederland wordt toegepast flink in. De zorg voor een goede en veilige waterhuishouding zou bijvoorbeeld niet meer als prestatie van algemeen belang gelden, waardoor deze werkzaamheden als deze voor waterschappen duurder kunnen worden.

Staatssecretaris Snel heeft aangegeven dat de eerder geplande inperking van de koepelvrijstelling per 1 januari 2019 wordt uitgesteld in verband met de grote nadelige gevolgen voor met name samenwerkingsverbanden waar decentrale overheden deel van uitmaken. De staatssecretaris gaat zich eerst in Europees verband hard maken voor reparatie via Europese regelgeving om deze inperking van het Hof van Justitie te herstellen.

[Bron: Nieuwsbericht]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.