Wijziging in toepassing 6% btw renovatie en isolatie aan bestaande woningen

Besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M (Toelichting Tabel I); Belastingplan 2015

In augustus is bekend geworden dat de regering voornemens is om het tijdelijk lage btw tarief voor renovatie van bestaande woningen te verlengen tot 1 juli 2015. De maatregel zou per 31 december 2014 eindigen. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2015.

Daarnaast is het fiscale beleid over de tarieftoepassing op renovatie en isolatie van woningen in september geactualiseerd. De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen zijn:

  • Er is opgenomen dat schilrenovatie ook wordt gezien als renovatie van een bestaande woning waarop het lage btw-tarief van toepassing is. Dit is een verduidelijking van de regeling. Schilrenovatie is een manier van (ingrijpende) renovatie van oude woningen. Bij schilrenovatie wordt de voor-, achter- en kopgevel plus het dak van de woning vervangen.
  • Sinds 1 januari 2014 geldt het verlaagde btw-tarief bij isolatie van woningen uitsluitend nog voor de arbeid (‘het aanbrengen’) en niet meer voor de materialen. Het aanbrengen van isolerend glas valt sinds die datum ook (weer) onder het lage btw tarief. De werkzaamheden moeten erop gericht zijn de woning energiezuiniger te maken. Het vereiste dat de warmteweerstand van de betreffende scheidingsconstructie tenminste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit is komen te vervallen. Dit houdt een verruiming van de regeling in.

[Bron: Besluit]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 7 van oktober 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.