Wijziging btw-regime exploitatie sportaccommodaties: compensatieregeling op komst?

Publicatie: Brief van de staatssecretaris van Financiën van 27 februari 2017, kenmerk 2017-0000027929

In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën aan het btw-belaste regime voor de exploitatie van sportaccommodaties in de volgende kabinetsperiode een einde zal komen. Voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen die dergelijke complexen exploiteren betekent dit een fors btw-nadeel. Op basis van eerdere onderzoeken is het nadeel structureel € 210 miljoen per jaar. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan door de betrokken ministeries naar de mogelijkheden om dit financiële nadeel te compenseren aan de betrokken partijen als gevolg van deze verplicht door te voeren wetswijziging.

[Bron: Brief]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 17 van mei 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.