Tobin Rothengatter

Tobin Rothengatter

Tobin Rothengatter Caraad

mr. T. (Tobin) Rothengatter heeft jarenlange ervaring in het oplossen van btw- en overdrachtsbelastingvraagstukken. Sinds de afronding van zijn studie fiscaal recht in 2004 is hij werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

Zijn werkzaamheden verricht hij met name voor lagere overheden, onderwijs- en zorginstellingen en/of stichtingen en samenwerkingsverbanden die met deze organisaties affiniteit hebben.