Rob Peters

Rob Peters Caraad

drs. G.W.H. (Rob) Peters is fiscalist en gespecialiseerd in btw, BTW-compensatiefonds en overdrachtsbelasting. Rob is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (fiscale economie) en heeft de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) afgerond. Rob heeft een focus op de lokale overheid (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen etc.) en daarnaast bedient hij cliënten in de zorgsector. Verder is hij als adviseur nauw betrokken bij sportorganisaties zoals sportbonden, sportbedrijven en sportverenigingen.

Rob heeft veel affiniteit met steekproeven en data-analyse, zowel in het kader van Horizontaal Toezicht (onderdeel van de monitoring binnen het Tax Control Framework) als in het kader van boekenonderzoeken van de Belastingdienst (steekproef). Verder treedt hij veelvuldig op als spreker op seminars, tijdens trainingen en andere events. Tot slot heeft Rob veel ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.