Rob Peters

Rob Peters Caraad

drs. G.W.H. (Rob) Peters is fiscalist en gespecialiseerd in btw, BTW-compensatiefonds en overdrachtsbelasting. Rob is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (fiscale economie) en heeft de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) afgerond. Rob heeft een focus op de lokale overheid (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen etc.) en daarnaast bedient hij cliënten in de zorgsector. Verder is hij als adviseur nauw betrokken bij sportorganisaties zoals sportbonden, sportbedrijven en sportverenigingen.

Rob heeft veel affiniteit met steekproeven en data-analyse, zowel in het kader van Horizontaal Toezicht (onderdeel van de monitoring binnen het Tax Control Framework) als in het kader van boekenonderzoeken van de Belastingdienst (steekproef). Verder treedt hij veelvuldig op als spreker op seminars, tijdens trainingen en andere events. Tot slot heeft Rob veel ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Nieuwsbericht update loonheffingen

20 juli 2020

In dit nieuwsbericht geven wij u graag een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen. Let op bij een (arbo)vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek: alleen onder voorwaarden onbelast! Sinds maart jl. werken meer werknemers vanuit huis. Hoewel met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen bij diverse organisaties inmiddels weer deels op…

Lees verder

Hoge Raad: gemeente heeft volledig recht op bijdrage uit het BCF voor re-integratietrajecten en outplacement

13 juli 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de door Caraad gevoerde procedure voor de gemeente Barendrecht. De Hoge Raad oordeelt in navolging van de rechtbank en het gerechtshof dat de gemeente de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten volledig kan verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Lees verder

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff