Patrick van Barneveld

Patrick van Barneveld

Patrick van Barneveld Caraad

P. (Patrick) van Barneveld MSc is afgestuurd in fiscale economie en sinds 2011 werkzaam als belastingadviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in btw, het btw-compensatiefonds, overdrachtsbelasting en de vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen. Hij werkt met name voor gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties.