Verzoek tot terugbetaling gecompenseerde btw geen correctiebeschikking in de zin van de Wet op het btw-compensatiefonds

Uitspraak: Hoge Raad 16 januari 2015, nr. 13/00721

Op vrijdag 16 januari jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van de gemeente Krimpen aan den IJssel. In deze zaak gaat het onder meer over de vraag of de gemeente met de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen recht heeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds.

In deze zaak zijn echter ook andere geschilpunten aan de orde gesteld. De gemeente had alleen brieven ontvangen met het verzoek de gecorrigeerde bedragen terug te betalen, maar de gemeente had geen correctiebeschikkingen ontvangen waarop de nieuwe bijdrage was vermeld. De gemeente was van mening dat de inspecteur daarom ten onrechte bedragen terugvorderde.

De Hoge Raad oordeelt dat inderdaad geen correctiebeschikkingen zijn afgegeven, en dat de brieven met het verzoek te betalen ook niet als zodanig kunnen worden aangemerkt. De andersluidende oordelen van de rechtbank en het gerechtshof zijn door de Hoge Raad vernietigd. De Hoge Raad verwijst de zaak naar de algemene bestuursrechter voor verdere behandeling.

Het arrest werd door velen met spanning afgewacht. Dit met het oog op een oordeel van de Hoge Raad of een gemeente ter zake van de begraafplaatsen recht heeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Dat oordeel is nu niet gegeven, maar het arrest kan toch van groot belang zijn voor gemeenten en provincies.

Als uw gemeente of provincie recent een brief heeft ontvangen met het verzoek om terugbetaling, bijvoorbeeld ter behoud van rechten voor het jaar 2009, of al bezwaar heeft gemaakt tegen een eerder verzoek om terugbetaling van gecompenseerde btw, dan adviseren wij u te laten toetsen of de inspecteur op een juiste wijze heeft gehandeld.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.