Vervangen g-rekeningen door depotstelsel (Wet Ketenaansprakelijkheid)

Met ingang van 1 juli 2014 zal het systeem van G-rekeningen wijzigen. Per die datum zal een depotstelsel worden ingevoerd.

Per saldo betekent de wijziging dat storten op een G-rekening van een (onder)aannemer straks niet meer mogelijk is, maar dat de (hoofd)aannemer/eigenbouwer de betalingen van het loonheffingen- en btw deel van de factuur van de (onder)aannemer rechtstreeks moet storten bij de Belastingdienst. In de meeste gevallen wordt de voldoening van de btw in de bedoelde relaties verlegd naar de opdrachtgever (aannemer c.q. eigenbouwer), zodat er geen sprake is van storting van btw-bedragen. De bedoelde verleggingsregeling geldt echter niet voor de inhuur van personeel; in zoverre kan er wel sprake zijn van (rechtstreekse) stortingen op de depotrekening van de Belastingdienst.

De rechtstreekse storting wordt door de Belastingdienst in depot gehouden en de (onder) aannemer kan het depot gebruiken voor de betaling van loonheffingen en omzetbelasting aan de Belastingdienst. Het depot kan ook worden aangewend voor betalingen aan onderaannemers middels het doorboeken naar een depot van een ander.

Deze wijziging is van belang voor organisaties die als ‘eigenbouwer’ worden aangemerkt (zoals woningcorporaties die onder eigen toezicht bouwen). Gedurende een overgangstermijn van een jaar blijft een (bevrijdende) storting op de g-rekening mogelijk. Het is echter zaak om de ontwikkelingen actief in de gaten te houden en er voor te zorgen dat de organisatie tijdig op deze wijziging is voorbereid!

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 5 van maart 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.