Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid. Bij de behandeling van het belastingplan is een wijziging (amendement) ingediend door de coalitiefracties CDA, VVD, D66 en ChristenUnie gezamenlijk met GroenLinks. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor deze wetswijziging gestemd.

Het amendement regelt dat de betreffende heffingsvermindering verhuurderheffing voor belastingplichtigen in alle regio’s toegankelijk wordt. De regering wil met een extra financiële impuls de bouw van woningen aanjagen. Het woningtekort kan daarmee worden aangepakt. Door de wijziging wordt de groep van gemeenten die bij de bouw van nieuwe woningen een heffingsvermindering van de verhuurdersheffing kunnen aanvragen, niet langer beperkt tot de ‘schaarstegebieden’.

Vanaf 2 januari kan in meer gemeenten de heffingsvermindering aan worden gevraagd. Daartoe wordt het toepassingsgebied van de voorgestelde heffingsvermindering van € 25.000 per woning (bij een minimale investering van € 62.500) uitgebreid met de regio’s waar in de toekomst woondeals mee worden gesloten en de gemeenten uit de top 50 van gemeenten waar tot 2020 de hoogste, absolute woningtekorten verwacht worden en die niet onder de eerste twee genoemde groepen (schaarste- en woondealgebieden) vallen. Dit betreft onder meer de gemeente Leeuwarden. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de complete lijst van gemeenten opgenomen waar de heffingsvermindering van € 25.000 nu kan worden aangevraagd. Daarnaast kan in alle overige gemeenten een heffingsvermindering van € 12.500 (bij een minimale investering van € 31.250) per nieuwbouwwoning worden aangevraagd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vanaf januari 2020 geld beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Voor de eerste 10 jaar is er opgestapeld € 1 miljard beschikbaar.

RVV Nieuwbouw is opengesteld per 2 januari 2020. Woningcorporaties en verhuurders kunnen vanaf dat moment een voorlopige aanvraag doen op mijn.rvo.nl. Vanaf 3 februari kan de definitieve aanvraag worden gedaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van vorenstaande dan beantwoorden wij deze graag.

Rutger HotsmaHenk Lourens
06 53 35 50 7106 43 59 01 72
rhotsma@caraad.comhlourens@caraad.com
Rutger Hotsma
Henk Lourens

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: bij bepalen btw-aftrekrecht binnensportaccommodatie dient geen rekening te worden gehouden met overcapaciteit/leegstand

14 januari 2020

n een door Caraad gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 10 januari 2020 een arrest gewezen over de aftrek van btw bij de exploitatie van binnensportaccommodaties. Meer specifiek wordt geoordeeld…

Lees verder

Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

10 januari 2020

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid…

Lees verder

Extra tijd tot 1 april 2020 voor actie om een onverwachte hoge WW-premie te voorkomen!

16 december 2019

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen…

Lees verder

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff