Vergoeding van vertragingsrente bij onredelijk lange termijn verlenen btw teruggaaf

Uitspraak: Hof van Justitie, 6 juli 2017, C-254/16 (Glencore Agriculture)

Glencore heeft verzocht om teruggaaf van ongeveer € 12,4 miljoen btw voor de maand september 2011. De Hongaarse Belastingdienst heeft naar aanleiding van dit verzoek een controle ingesteld. Gedurende de controle heeft de Hongaarse Belastingdienst Glencore diverse keren verzocht bepaalde gegevens te verstrekken. Aan Glencore zijn boetes opgelegd in verband met de late beantwoording van enkele van die verzoeken. Uiteindelijk wordt meer dan twee jaar na de indiening van het verzoek een deel van de btw-teruggaaf verleend. Glencore claimt vertragingsrente voor de periode tussen 4 december 2011 – de datum waarop de wettelijke termijn voor teruggaaf eindigde – en 13 november 2013. In geschil is of Glencore recht heeft op vertragingsrente, te weten een compensatie voor het feit dat de Belastingdienst een onredelijk lange termijn heeft gehanteerd voor het verlenen van de btw-teruggaaf waardoor de belastingplichtige schade heeft geleden.

Het Hof van Justitie oordeelt dat Glencore recht heeft op vertragingsrente. De controleprocedure heeft namelijk buitensporig lang geduurd. Daarbij moet wel worden vastgesteld in welke mate de duur van deze procedure aan Glencore en aan de Belastingdienst te wijten is. Het kan namelijk niet zo zijn dat een rentecompensatie wordt verleend voor zover de vertraging aan de belastingplichtige zelf te wijten is.

In Nederland ontstaat het recht op een rentevergoeding als er meer dan acht weken verstrijkt na ontvangst van het verzoek om een teruggaafbeschikking (art. 30ha AWR). Als de Belastingdienst het verzoek niet binnen deze termijn toekent, ontstaat recht op een rentevergoeding. Naar onze mening heeft Nederland op deze wijze een juiste invulling gegeven aan de plicht tot het vergoeden van de zogeheten vertragingsrente.
De huidige renteregeling moedigt ook aan dat de belastingplichtige rechten op teruggaaf niet laat liggen; immers, tot het moment waarop het verzoek wordt ingediend wordt er in geen enkel geval meer rente vergoed.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 18 van september 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff