Uitkomst Woo-verzoek geeft nieuwe handvatten in procedure over uitruil reiskostenvergoeding

Naar aanleiding van een ingediend Wet open overheid verzoek (Woo-verzoek) hebben wij diverse interne stukken ontvangen omtrent de vaste reiskostenvergoeding en de goedkeuringen die zijn opgenomen in de Coronabesluiten in 2020 en 2021. Deze stukken zullen naar verwachting binnenkort via de officiële kanalen openbaar worden gemaakt. De vrijgegeven documenten geven goed inzicht in de wijze waarop de goedkeuring moet worden geïnterpreteerd volgens de Belastingdienst, de discussie die heeft plaatsgevonden over de juistheid en houdbaarheid ervan én geven aanvullende handvatten voor de lopende bezwaar- en beroepsprocedures.

Uit de stukken blijkt – ondanks de uiteindelijk ingenomen standpunten – onder andere dat er onder de specialisten loonheffingen van de Belastingdienst veel onduidelijkheid bestond over de interpretatie van de goedkeuring inzake het continueren van de vaste reiskostenvergoeding, in het bijzonder in relatie tot de uitruil van brutoloon/IKB voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Uit de stukken blijkt ook dat verschillende inspecteurs daarom ook – totdat er bij de Belastingdienst hierover één standpunt was ingenomen – verschillende standpunten hebben ingenomen richting inhoudingsplichtigen en het ook logisch vinden dat inhoudingsplichtigen op basis van de besluiten in de veronderstelling waren dat de uitruil van brutoloon/IKB voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding mogelijk was en bleef; ongeacht of daarvoor op een later moment nog een ‘vinkje’ moest worden gezet.

Opvallend daarbij is ook dat ondanks dat de Belastingdienst steeds spreekt over een verduidelijking bij wijziging van het coronabesluit op dit punt per 18 juni 2020, men wel heeft overwogen een oplossing te bedenken voor de periode tussen 12 maart 2020 en 18 juni 2020.

Heeft u hier nog vragen over of wilt u in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure nog met elkaar van gedachten willen wisselen, neem dan gerust contact met ons op!

.  

Wietze HoekstraDavid SavenijeEdwin Mosselaar
06 429 195 5506 835 552 2606 535 986 63
whoekstra@caraad.comdsavenije@caraad.comemosselaar@caraad.com
Wietze Hoekstra
David Savenije
Edwin Mosselaar