Uitbreiding btw-vrijstelling voor dagbesteding, dagopvang en arbeidstraining

Regeling: Wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten (Fiscale Verzamelwet 2013)

In de Wet OB is geregeld dat de diensten door landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers die bestaan uit het verlenen van dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang en die worden verricht aan zorginstellingen, instellingen van sociaal of maatschappelijk werk of personen die beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB), zijn vrijgesteld van btw-heffing.

In de Fiscale Verzamelwet 2013 wordt deze vrijstelling uitgebreid naar alle ondernemers die dergelijke diensten verrichten. Ook zorgondernemers die dagbesteding c.q. arbeidstraining geven in bijvoorbeeld meubelmakerijen of autogarages komen voortaan in aanmerking voor deze wettelijke vrijstelling. De ruimere vrijstelling zal vanaf 1 januari 2014 in werking treden. Met deze wijziging wordt de regelgeving in overeenstemming gebracht met de bestaande praktijk; eerder heeft rechtbank Arnhem (2007) al geoordeeld dat een metaalwerkplaats op grond van neutraliteitsbeginsel ook een beroep op deze vrijstelling toekwam.

[Bron: Wetsvoorstel]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.