Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

Publicatie: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 18 mei 2017, www.rijksoverheid.nl

Het Ministerie van Financiën heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de herzieningsregels ook van toepassing worden op bepaalde kostbare diensten. De herzieningsregeling houdt in dat de btw-aftrek op de aanschaf van roerende of onroerende zaken gedurende 5 respectievelijk 10 jaar wordt gevolgd. Dit kan meebrengen dat in die periode correcties op de toegepaste btw-aftrek moeten worden aangebracht als het fiscaal relevante gebruik in die periode verandert of het goed binnen die periode wordt verkocht.
Voor diensten geldt deze herzieningsregeling niet; dat betekent dat de btw-aftrek op diensten tot op heden (eenmalig) wordt bepaald op basis van het fiscaal relevante gebruik daarvan in het jaar van ingebruikneming. Met het bedoelde wetsvoorstel wil de wetgever eenzelfde fiscale behandeling bewerkstelligen tussen investeringsgoederen en kostbare diensten. Kostbare diensten zijn in de ogen van de wetgever diensten waarop kan worden afgeschreven voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voorbeelden van kostbare diensten zijn de aanschaf van (maat)software en de verbouwing van een bestaande onroerende zaak. De wijziging moet per 1 januari 2018 ingaan. Door het bedrijfsleven en de belastingadviespraktijk is gewezen op een aantal knelpunten in de regeling.

Zo is onduidelijk of de nieuwe regeling ook van toepassing wordt op investeringen die al vóór 1 januari 2018 hebben plaatsgevonden. Wij verwachten daarover, alsmede op een aantal andere onderdelen, in het najaar nog een nadere toelichting van de wetgever.

[Bron: Nieuwsbericht]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 18 van september 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff