Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

Publicatie: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 18 mei 2017, www.rijksoverheid.nl

Het Ministerie van Financiën heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de herzieningsregels ook van toepassing worden op bepaalde kostbare diensten. De herzieningsregeling houdt in dat de btw-aftrek op de aanschaf van roerende of onroerende zaken gedurende 5 respectievelijk 10 jaar wordt gevolgd. Dit kan meebrengen dat in die periode correcties op de toegepaste btw-aftrek moeten worden aangebracht als het fiscaal relevante gebruik in die periode verandert of het goed binnen die periode wordt verkocht.
Voor diensten geldt deze herzieningsregeling niet; dat betekent dat de btw-aftrek op diensten tot op heden (eenmalig) wordt bepaald op basis van het fiscaal relevante gebruik daarvan in het jaar van ingebruikneming. Met het bedoelde wetsvoorstel wil de wetgever eenzelfde fiscale behandeling bewerkstelligen tussen investeringsgoederen en kostbare diensten. Kostbare diensten zijn in de ogen van de wetgever diensten waarop kan worden afgeschreven voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voorbeelden van kostbare diensten zijn de aanschaf van (maat)software en de verbouwing van een bestaande onroerende zaak. De wijziging moet per 1 januari 2018 ingaan. Door het bedrijfsleven en de belastingadviespraktijk is gewezen op een aantal knelpunten in de regeling.

Zo is onduidelijk of de nieuwe regeling ook van toepassing wordt op investeringen die al vóór 1 januari 2018 hebben plaatsgevonden. Wij verwachten daarover, alsmede op een aantal andere onderdelen, in het najaar nog een nadere toelichting van de wetgever.

[Bron: Nieuwsbericht]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 18 van september 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.