Taakoverdracht tussen woningcorporaties. Vrijstelling overdrachtsbelasting?

Uitspraak: Rechtbank Den Haag 3 februari 2017, nr. AWB 16/429

Een woningcorporatie draagt in 2014 voor bijna 11 miljoen euro aan woningbezit over aan een andere woningcorporatie. Beide corporaties zijn toegelaten instellingen in de zin van de Woningwet en hebben de ANBI-status. De verkrijgende corporatie, die het vastgoed heeft verkregen om de huisvesting van studenten en jongeren in Deventer vorm te geven, heeft 2% overdrachtsbelasting voldaan, maar doet in bezwaar een beroep op de wettelijke vrijstelling voor een taakoverdracht tussen twee of meer instellingen die de status van ANBI hebben, indien in het kader daarvan alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak aan de verkrijgende instelling worden overgedragen, mits bij de overdracht commerciële factoren geen rol spelen.

De verkrijgende woningcorporatie verschilt met de Belastingdienst van mening of sprake is van een taakoverdracht en of commerciële factoren al dan niet een rol speelden bij de overdracht. De rechtbank komt aan de beantwoording van deze vragen echter niet toe; uit de feiten maakt zij op dat eiseres zelf voor de financiering van het aankoopbedrag zorgdraagt en de financiering (schuld) van de overdragende corporatie niet heeft overgenomen.
Daardoor is er, aldus de rechtbank, geen sprake van overname van alle activa en passiva die op de taak betrekking hebben en valt het doek voor belanghebbende. Aan de beantwoording van de vraag of sprake was van een taakoverdracht en of commerciële factoren al dan niet een rol hebben gespeeld, komt de rechter (helaas) niet toe.

Wij menen dat bij dergelijke overdrachten van delen van (verhuurd) vastgoedbezit tussen corporaties onderling deze vrijstelling in voorkomende gevallen wel toegepast kan worden. In deze casus waren echter te weinig aanknopingspunten voor handen om toepassing van de vrijstelling te kunnen verdedigen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff