Taakoverdracht tussen woningcorporaties. Vrijstelling overdrachtsbelasting?

Uitspraak: Rechtbank Den Haag 3 februari 2017, nr. AWB 16/429

Een woningcorporatie draagt in 2014 voor bijna 11 miljoen euro aan woningbezit over aan een andere woningcorporatie. Beide corporaties zijn toegelaten instellingen in de zin van de Woningwet en hebben de ANBI-status. De verkrijgende corporatie, die het vastgoed heeft verkregen om de huisvesting van studenten en jongeren in Deventer vorm te geven, heeft 2% overdrachtsbelasting voldaan, maar doet in bezwaar een beroep op de wettelijke vrijstelling voor een taakoverdracht tussen twee of meer instellingen die de status van ANBI hebben, indien in het kader daarvan alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak aan de verkrijgende instelling worden overgedragen, mits bij de overdracht commerciële factoren geen rol spelen.

De verkrijgende woningcorporatie verschilt met de Belastingdienst van mening of sprake is van een taakoverdracht en of commerciële factoren al dan niet een rol speelden bij de overdracht. De rechtbank komt aan de beantwoording van deze vragen echter niet toe; uit de feiten maakt zij op dat eiseres zelf voor de financiering van het aankoopbedrag zorgdraagt en de financiering (schuld) van de overdragende corporatie niet heeft overgenomen.
Daardoor is er, aldus de rechtbank, geen sprake van overname van alle activa en passiva die op de taak betrekking hebben en valt het doek voor belanghebbende. Aan de beantwoording van de vraag of sprake was van een taakoverdracht en of commerciële factoren al dan niet een rol hebben gespeeld, komt de rechter (helaas) niet toe.

Wij menen dat bij dergelijke overdrachten van delen van (verhuurd) vastgoedbezit tussen corporaties onderling deze vrijstelling in voorkomende gevallen wel toegepast kan worden. In deze casus waren echter te weinig aanknopingspunten voor handen om toepassing van de vrijstelling te kunnen verdedigen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff