Suppleties btw: uitsluitend nog digitaal?

Door wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst per 1 januari 2018 geldt voor ‘btw suppleties’ een verplichte indiening langs digitale weg. Hierdoor kan de Belastingdienst schriftelijk ingediende suppleties weigeren en verzoeken om een indiening langs digitale weg. Vooral in situaties waarbij verjaring dreigt is het van belang tijdig van dit onderscheid bewust te zijn: bij bezwaarschriften kan in beginsel worden volstaan met een pro forma indiening waarbij een nadere termijn wordt gevraagd voor de onderbouwing van het verzoek. Digitale suppleties dienen in principe tijdig, d.w.z. binnen de verjaringstermijn, volledig onderbouwd te zijn ingediend.

[Bron: Regeling elektronisch berichtenverkeer]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.