Sportverenigingen. Verruiming vrijstelling fondswerving en intrekking kantineregeling

Regeling: Wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten (Fiscale Verzamelwet 2013).

De Wet OB kent een vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondswervende activiteiten door organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Voor sportverenigingen geldt in dit kader een vrijstelling voor diensten tot € 31.765 per jaar en voor leveringen tot € 68.067 per jaar. In de Fiscale Verzamelwet 2013 wordt geregeld dat de grens voor fondswervende diensten per 1 januari 2014 wordt verhoogd tot € 50.000. In de praktijk gaat het hierbij vooral om sponsorbijdragen door ondernemers waartegenover de sportvereniging reclame maakt.

Tegelijk met de verhoging van de fondswervingsgrens wordt de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken. De kantineregeling houdt in dat sportverenigingen naast de hiervoor genoemde wettelijke vrijstellingen een (extra) vrijstelling hebben voor de kantineomzet. De vrijstelling geldt tot een omzet van € 68.067.

Intrekking van deze regeling is (mede) het gevolg van nieuwe jurisprudentie van het Hof van Justitie waarin is geoordeeld dat kantineverstrekkingen in beginsel dienen te worden aangemerkt als leveringen, waarvoor de wettelijke vrijstelling reeds in een hoge grens van € 68.067 voorziet en de goedkeuringsregeling (de kantineregeling) dus niet meer nodig is.

[Bron: Wetsvoorstel]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.