Schoolgebouwen en btw: gemeente Woerden krijgt ruim € 2 miljoen terug

Uitspraak: Hoge Raad, 23 juni 2017, nr. 13/02651

De Hoge Raad heeft op 23 juni 2017 uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Woerden en geoordeeld dat de gemeente recht op aftrek van btw heeft voor de levering van twee multifunctionele accommodaties (brede scholen) aan een stichting die (onder meer) de schoolgedeelten in de gebouwen in gebruik geeft aan basisscholen.

Deze uitspraak biedt nieuwe aanknopingspunten voor de realisatie van substantiële kostenbesparingen bij de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen of multifunctionele accommodaties met schoolgedeelten. Bij de gemeente Woerden leidde dit tot een teruggaaf van ruim 2 mln. Vanwege de complexiteit van de regelgeving en de uiterst kritische houding van de Belastingdienst is een zorgvuldige beoordeling, besluitvorming en uitvoering echter van essentieel belang. In onze extra nieuwsbrief van 23 juni 2017 zijn wij al uitgebreid op deze uitspraak ingegaan. Indien u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, kunt u deze opvragen via info@caraad.com.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 18 van september 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.