Publicatie Grondzaken in de Praktijk. Vennootschapsbelasting: de stand van zaken.

We zijn al bijna twee jaar onderweg na invoering van de Vpb-plicht voor overheden. Wat te doen nadat duidelijk is geworden dat sprake is van belastingplicht. In de bijdrage ‘Vennootschapsbelasting: de stand van zaken’ neemt Ingrid Hellinga-Oving de lezers mee in de fiscaliteit van met name de grondexploitaties, waaronder de winstbepaling. Zal de voorgestelde pragmatische wijze van winstberekening gebaseerd op de gemiddelde kostprijstoerekening
ook door de Belastingdienst worden gevolgd?

Lees hier het hele artikel