Publicatie Grondzaken in de Praktijk. Vennootschapsbelasting: de stand van zaken.

We zijn al bijna twee jaar onderweg na invoering van de Vpb-plicht voor overheden. Wat te doen nadat duidelijk is geworden dat sprake is van belastingplicht. In de bijdrage ‘Vennootschapsbelasting: de stand van zaken’ neemt Ingrid Hellinga-Oving de lezers mee in de fiscaliteit van met name de grondexploitaties, waaronder de winstbepaling. Zal de voorgestelde pragmatische wijze van winstberekening gebaseerd op de gemiddelde kostprijstoerekening
ook door de Belastingdienst worden gevolgd?

Lees hier het hele artikel

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Gerechtshof Den Bosch: van een bouwterrein is geen sprake als de beoogde bebouwing niet een zelfstandig doel dient.

28 mei 2018

In deze procedure is de vraag aan de orde of een perceel grond, bestemd voor de aanleg van een golfterrein, kan worden aangemerkt als een bouwterrein…

Lees verder

Hoge Raad geeft geen duidelijkheid op btw en straatparkeren

28 mei 2018

In deze procedure gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Omdat de belanghebbende een aftrekgerechtigd ondernemer is, verlangt deze een…

Lees verder

Gerechtshof Den Haag: Gemeenten kunnen de btw op de instandhoudingskosten van gemeentelijke begraafplaatsen declareren bij het btw-compensatiefonds.

28 mei 2018

Volgens het Gerechtshof in Den Haag handelt een gemeente niet in hoedanigheid van btw-ondernemer bij de exploitatie van begraafplaatsen. De gemeente geeft daarmee uitvoering aan…

Lees verder

Rechtbanken concluderen dat gemeenten geen recht op aftrek van btw hebben bij de exploitatie van een buitensportaccommodatie.

28 mei 2018

In twee recente procedures komen zowel rechtbank Den Haag (gemeente Barendrecht) als rechtbank Gelderland (gemeente Laren) tot de conclusie dat geen sprake is van…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff