Publicatie Grondzaken in de Praktijk. Vennootschapsbelasting: de stand van zaken.

We zijn al bijna twee jaar onderweg na invoering van de Vpb-plicht voor overheden. Wat te doen nadat duidelijk is geworden dat sprake is van belastingplicht. In de bijdrage ‘Vennootschapsbelasting: de stand van zaken’ neemt Ingrid Hellinga-Oving de lezers mee in de fiscaliteit van met name de grondexploitaties, waaronder de winstbepaling. Zal de voorgestelde pragmatische wijze van winstberekening gebaseerd op de gemiddelde kostprijstoerekening
ook door de Belastingdienst worden gevolgd?

Lees hier het hele artikel

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Onderwijs- of zorginstelling met eigen schoonmaak organisatie: btw-besparing werkt!

13 februari 2018

In deze procedure stelt de Belastingdienst tevergeefs een btw-besparende schoonmaakstructuur ter discussie…

Lees verder

Steekproef boekenonderzoek Belastingdienst: rechter zet streep door extrapolatie naar andere jaren

13 februari 2018

De Belastingdienst heeft bij een gemeente een boekenonderzoek (steekproef) verricht over de jaren 2008 en 2013. Uit deze controle vloeien correcties op de gecompenseerde btw voort…

Lees verder

Parkeren bij pretpark valt niet onder het 6% btw-tarief

13 februari 2018

In beide procedures gaat het geschil om de vraag of de vergoeding voor het parkeren kan delen in het lage btw-tarief dat geldt voor de toegang tot de diergaarde/attractiepark…

Lees verder

Gemeenten: Btw op inkoop re-integratiediensten volledig compensabel

13 februari 2018

In een door ons gevoerde procedure heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de btw die drukt op de betreffende re-integratietrajecten volledig compensabel is…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff