Particulieren btw-ondernemer voor exploitatie van zonnepanelen?

Uitspraak: Hof van Justitie EG, 20 juni 2013, C-219/12 (Thomas Fuchs)

In zijn arrest van 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een particulier die energie opwekt door middel van zonnepanelen op zijn dak ondernemer is in de zin van de btw. Het ging om een Oostenrijkse particulier die de door hem opgewekte stroom leverde aan de energiemaatschappij en de benodigde energie voor eigen verbruik afnam van dezelfde energiemaatschappij. Het Hof van Justitie besliste dat het duurzaam opwekken en verkopen van stroom een economische activiteit is in de zin van de btw. Het feit (in deze casus) dat de particulier altijd minder energie opwekte en verkocht dan de energie die hij voor eigen gebruik afnam van de energiemaatschappij, maakt dit niet anders.

Het is de vraag of iedere particulier in Nederland óók btw-ondernemer wordt met betrekking tot de exploitatie van zonnepanelen. Wij houden daarin een slag om de arm omdat de situatie in Nederland anders is dan in Oostenrijk. In Nederland wordt namelijk alleen de stroom teruggeleverd aan het net voor zover deze zelf opgewekte elektriciteit niet direct in het eigen huishouden wordt verbruikt.

Door de kamerleden Omtzigt en Mulder (beiden CDA) zijn op 24 juni jl. aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. Het Ministerie van Financiën beraadt zich thans over de effecten van dit arrest voor de Nederlandse praktijk. Tot die tijd geeft de belastingdienst geen btw-nummers aan particulieren af.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 3 van augustus 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.