Parkeren bij pretpark valt niet onder het 6% btw-tarief

Uitspraken: Gerechtshof Den Haag 19 december 2017, nr. BK-17/00619 (diergaarde Blijdorp); Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 januari 2018, nrs. 17/00466 t/m 17/00468 (Slagharen)

In beide procedures gaat het geschil om de vraag of de vergoeding voor het parkeren kan delen in het lage btw-tarief dat geldt voor de toegang tot de diergaarde/attractiepark. Bezoekers die met de auto komen, betalen naast de entree voor het park een afzonderlijk tarief voor het betalen van de auto. Volgens de belanghebbenden is het parkeren geen doel op zich maar enkel een middel om de toegang tot het park aantrekkelijker te maken. De bijkomende dienst van het parkeren kan dan opgaan in de hoofddienst van het bezoek aan de diergaarde/attractiepark waardoor het lage btw-tarief van toepassing is, zo is de redenatie van de procederende dagrecreatieparken.

De beide gerechtshoven volgen deze gedachte niet en komen ieder tot de conclusie dat het parkeren van de auto belast is met 21% btw. Wie reist met de auto heeft ook te maken met het vraagstuk waar hij zijn auto parkeert, zo is de gedachte. Daardoor is het parkeren voor de bezoekers een doel op zich die los staat van het bezoek aan het park.

Met deze uitspraken tekent zich de lijn af dat het parkeren bij pretparken als regel belast is met 21% btw. Afwachten is nog hoe het gerechtshof in Den Bosch zal oordelen in het hoger beroep van de Efteling tegen de uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant uit juni vorig jaar. Ook die rechtbank oordeelde dat het parkeren bij de Efteling een doel op zich was en dus belast met 21% btw. Wij verwachten dat de Hoge Raad uiteindelijk een finaal oordeel zal moeten vellen in één of meer van deze procedures.

[Bron: uitspraak Diergaarde Blijdorpuitspraak Slagharen]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 19 van februari 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

8 oktober 2018

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Herziening btw dorpshuis ook bij wisseling van niet-ondernemers naar ondernemersgebruik

8 oktober 2018

Het Hof van Justitie EG heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot herziening van de aftrek op een dorpshuis dat deels voor niet-economische en deels voor economische activiteiten werd gebruikt. Een Poolse gemeente had een nieuw dorpshuis laten bouwen en de btw aanvankelijk niet in aftrek gebracht…

Lees verder

Belastingplan 2019: verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

8 oktober 2018

Zoals al eerder was aangekondigd, is in het Belastingplan 2019 voorzien in een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt onder andere voor eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, culturele en sportieve activiteiten en bepaalde arbeidsintensieve diensten…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff