Parkeren bij pretpark valt niet onder het 6% btw-tarief

Uitspraken: Gerechtshof Den Haag 19 december 2017, nr. BK-17/00619 (diergaarde Blijdorp); Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 januari 2018, nrs. 17/00466 t/m 17/00468 (Slagharen)

In beide procedures gaat het geschil om de vraag of de vergoeding voor het parkeren kan delen in het lage btw-tarief dat geldt voor de toegang tot de diergaarde/attractiepark. Bezoekers die met de auto komen, betalen naast de entree voor het park een afzonderlijk tarief voor het betalen van de auto. Volgens de belanghebbenden is het parkeren geen doel op zich maar enkel een middel om de toegang tot het park aantrekkelijker te maken. De bijkomende dienst van het parkeren kan dan opgaan in de hoofddienst van het bezoek aan de diergaarde/attractiepark waardoor het lage btw-tarief van toepassing is, zo is de redenatie van de procederende dagrecreatieparken.

De beide gerechtshoven volgen deze gedachte niet en komen ieder tot de conclusie dat het parkeren van de auto belast is met 21% btw. Wie reist met de auto heeft ook te maken met het vraagstuk waar hij zijn auto parkeert, zo is de gedachte. Daardoor is het parkeren voor de bezoekers een doel op zich die los staat van het bezoek aan het park.

Met deze uitspraken tekent zich de lijn af dat het parkeren bij pretparken als regel belast is met 21% btw. Afwachten is nog hoe het gerechtshof in Den Bosch zal oordelen in het hoger beroep van de Efteling tegen de uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant uit juni vorig jaar. Ook die rechtbank oordeelde dat het parkeren bij de Efteling een doel op zich was en dus belast met 21% btw. Wij verwachten dat de Hoge Raad uiteindelijk een finaal oordeel zal moeten vellen in één of meer van deze procedures.

[Bron: uitspraak Diergaarde Blijdorpuitspraak Slagharen]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 19 van februari 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Schoolgebouw en btw; gemeente krijgt ruim € 2,3 mln. terug

25 juli 2018

De rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in de zaak van een gemeente uit het Noorden van het land en geoordeeld dat deze gemeente recht op aftrek van omzetbelasting heeft voor de levering van een WVO school aan het schoolbestuur…

Lees verder

Update ontwikkelingen verruiming btw-sportvrijstelling: voorwaarden subsidieregeling voor gemeenten en sportorganisaties bekend gemaakt

24 juli 2018

Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst…

Lees verder

Gerechtshof: altijd btw-aftrek bij terbeschikkingstelling sportaccommodaties voor sportbeoefening

21 juni 2018

Recent heeft het gerechtshof Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over de terbeschikkingstelling van buitensportaccommodaties door een gemeente aan sportverenigingen. Volgens het gerechtshof is de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voor de sportbeoefening zonder meer onderworpen aan…

Lees verder

Btw op re-integratietrajecten, outplacement en VNG-factuur volledig compensabel

20 juni 2018

Gerechtshof Den Haag heeft in een door Caraad Belastingadviseurs gevoerde procedure geoordeeld dat de gemeente Barendrecht de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten, volledig kan verhalen op

Lees verder
caraad-merk-en-payoff