Ontwikkelingen btw en exploitatie van sportaccommodaties

De laatste tijd volgen de ontwikkelingen op het gebied van de btw en de exploitatie van sportaccommodaties elkaar in hoog tempo op. Er zijn interessante rechterlijke uitspraken verschenen en er zijn Kamervragen gesteld over mogelijke wijzigingen in de fiscale regelgeving, waarop de staatssecretaris inmiddels heeft geantwoord. Van belang is verder ook de recente wijziging van het ‘sportbesluit’ waarin de regels op relevante punten zijn gewijzigd. In een binnenkort te verschijnen speciale editie van onze nieuwsbrief besteden wij specifiek aandacht aan deze ontwikkelingen op sportgebied.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 7 van oktober 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.