Ontwikkelen en nakijken van examens valt niet onder onderwijsvrijstelling

Uitspraak: Rechtbank Gelderland, 4 augustus 2017, nr. AWB 16/4133

In deze zaak gaat het om de vraag of de belanghebbende, een bv die zelf geen onderwijsinstelling is, de vrijstelling kan toepassen die geldt voor “het afnemen van examens” ter afsluiting van onderwijs dat is vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling kan ook worden toegepast door een andere ondernemer dan degene die voor het betreffende examen heeft opgeleid. De diensten van de bv bestonden uit het ontwikkelen van examens en het nakijken en verwerken ervan. Zij neemt de examens niet zelf af. De rechtbank oordeelt dat de examendiensten die de bv verricht, niet vallen onder het begrip “afnemen van examens”. Ook ziet zij geen reden om dit begrip ruimer uit te leggen.
De Belastingdienst heeft, aldus de rechtbank, terecht het bezwaarschrift van de bv afgewezen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 18 van september 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.