Onderwijs- of zorginstelling met eigen schoonmaak organisatie: btw-besparing werkt!

Uitspraak: Rechtbank Gelderland 28 december 2017, nr. AWB 15/5775

In deze procedure stelt de Belastingdienst tevergeefs een btw-besparende schoonmaakstructuur ter discussie. In een dergelijke structuur wordt de dagelijkse schoonmaak van onderwijs- of zorggebouwen opgedragen aan een besloten vennootschap waarvan de onderwijs- of zorginstelling enig aandeelhouder is. Het schoonmaakpersoneel treedt in dienst van deze vennootschap. Door een fiscale eenheid tussen beiden te vormen, blijft btw-heffing over de vergoeding voor het schoonmaakwerk achterwege. Dit leidt tot een besparing van grosso modo 21% btw over de looncomponent.

De inspecteur richtte in deze procedure zijn pijlen op de fiscale eenheid btw. Naar zijn mening was er van een fiscale eenheid geen sprake omdat de scholenstichting slechts voor een heel klein deel ondernemer was in de zin van de btw. De rechtbank is van mening dat de omvang van het ondernemerschap niet ter zake doet; zodra sprake is van (enig) ondernemerschap wordt aan dit criterium voldaan. Van belang is ook de vaststelling van de rechtbank dat geen sprake is van misbruik van recht, belanghebbende kan namelijk ook andere zakelijke redenen voor de gekozen handelwijze.

Op 23 juni vorig jaar heeft het gerechtshof in Den Haag eveneens een fiscale eenheid btw aanvaard tussen een scholenstichting en een eigen schoonmaak-B.V. Tegen die uitspraak is beroep in cassatie ingesteld door de staatssecretaris van Financiën.

Door deze procedures worden de schoonmaakstructuren weer vol in het daglicht gezet; de uitspraken bevestigen dat de gunstige btw-gevolgen passen binnen de fiscale wet- en regelgeving. Mocht uw onderwijs- of zorginstelling een nieuwe aanbesteding of reorganisatie van de schoonmaakactiviteiten overwegen dan raden wij u aan het onderwerp btw daarbij ook op de agenda te plaatsen.

[Bron: uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 19 van februari 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

9 januari 2019

Op 28 december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal wijzigingen en verduidelijkingen van voorgaande besluiten welke relevant zijn voor de zorg…

Lees verder

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

8 oktober 2018

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff