Onderwijs- of zorginstelling met eigen schoonmaak organisatie: btw-besparing werkt!

Uitspraak: Rechtbank Gelderland 28 december 2017, nr. AWB 15/5775

In deze procedure stelt de Belastingdienst tevergeefs een btw-besparende schoonmaakstructuur ter discussie. In een dergelijke structuur wordt de dagelijkse schoonmaak van onderwijs- of zorggebouwen opgedragen aan een besloten vennootschap waarvan de onderwijs- of zorginstelling enig aandeelhouder is. Het schoonmaakpersoneel treedt in dienst van deze vennootschap. Door een fiscale eenheid tussen beiden te vormen, blijft btw-heffing over de vergoeding voor het schoonmaakwerk achterwege. Dit leidt tot een besparing van grosso modo 21% btw over de looncomponent.

De inspecteur richtte in deze procedure zijn pijlen op de fiscale eenheid btw. Naar zijn mening was er van een fiscale eenheid geen sprake omdat de scholenstichting slechts voor een heel klein deel ondernemer was in de zin van de btw. De rechtbank is van mening dat de omvang van het ondernemerschap niet ter zake doet; zodra sprake is van (enig) ondernemerschap wordt aan dit criterium voldaan. Van belang is ook de vaststelling van de rechtbank dat geen sprake is van misbruik van recht, belanghebbende kan namelijk ook andere zakelijke redenen voor de gekozen handelwijze.

Op 23 juni vorig jaar heeft het gerechtshof in Den Haag eveneens een fiscale eenheid btw aanvaard tussen een scholenstichting en een eigen schoonmaak-B.V. Tegen die uitspraak is beroep in cassatie ingesteld door de staatssecretaris van Financiën.

Door deze procedures worden de schoonmaakstructuren weer vol in het daglicht gezet; de uitspraken bevestigen dat de gunstige btw-gevolgen passen binnen de fiscale wet- en regelgeving. Mocht uw onderwijs- of zorginstelling een nieuwe aanbesteding of reorganisatie van de schoonmaakactiviteiten overwegen dan raden wij u aan het onderwerp btw daarbij ook op de agenda te plaatsen.

[Bron: uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 19 van februari 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Schoolgebouw en btw; gemeente krijgt ruim € 2,3 mln. terug

25 juli 2018

De rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in de zaak van een gemeente uit het Noorden van het land en geoordeeld dat deze gemeente recht op aftrek van omzetbelasting heeft voor de levering van een WVO school aan het schoolbestuur…

Lees verder

Update ontwikkelingen verruiming btw-sportvrijstelling: voorwaarden subsidieregeling voor gemeenten en sportorganisaties bekend gemaakt

24 juli 2018

Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst…

Lees verder

Gerechtshof: altijd btw-aftrek bij terbeschikkingstelling sportaccommodaties voor sportbeoefening

21 juni 2018

Recent heeft het gerechtshof Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over de terbeschikkingstelling van buitensportaccommodaties door een gemeente aan sportverenigingen. Volgens het gerechtshof is de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voor de sportbeoefening zonder meer onderworpen aan…

Lees verder

Btw op re-integratietrajecten, outplacement en VNG-factuur volledig compensabel

20 juni 2018

Gerechtshof Den Haag heeft in een door Caraad Belastingadviseurs gevoerde procedure geoordeeld dat de gemeente Barendrecht de btw die aan haar in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten, volledig kan verhalen op

Lees verder
caraad-merk-en-payoff