Nieuws Vpb-plicht overheidsbedrijven

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor ‘commerciële’ activiteiten van onder andere gemeenten nadert met rasse schreden. Per 1 januari 2016 wordt deze belastingplicht ingevoerd. Onder commerciële activiteiten worden in dit verband de activiteiten verstaan die zowel door de gemeente als door private partijen (kunnen) worden verricht; het hoeft niet zo te zijn dat de gemeente met die activiteit -zoals de exploitatie van een zwembad- het realiseren van winst nastreeft. Het concept wetsvoorstel is op 14 april jl. bekend gemaakt. Via internetconsultatie zijn er veel reacties gegeven op het wetsvoorstel. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het de bedoeling is om met Prinsjesdag een aangepast wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Op basis van het huidige wetsvoorstel hebben wij een stroomschema opgesteld voor overheden. Dit stroomschema is verspreid onder onze cliënten en is een handig hulpmiddelen om te bepalen of een activiteit tot belastingplicht zal gaan leiden. Indien u geen e-mail heeft ontvangen maar wel belangstelling hebt voor een dergelijk stroomschema verzoeken wij u vriendelijk een bericht te sturen naar info@caraad.com.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.