Leerlingenvervoer door gemeenten

Uitspraak: Hoge Raad, 7 november 2014, nr. 12/02683

De Hoge Raad heeft in november vorig jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over btw-heffing bij het leerlingenvervoer. In deze zaak verstrekt een gemeente leerlingenvervoer in het kader van de onderwijswetgeving. In de daarvoor opgestelde verordening is bepaald onder welke omstandigheden recht bestaat op leerlingenvervoer, een (ouderlijke) bijdrage is verschuldigd en hoe hoog de bijdrage is. Voor het verstrekken van het leerlingenvervoer heeft de gemeente met een aantal vervoersbedrijven een overeenkomst gesloten. De gemeente is van mening dat zij met het leerlingenvervoer handelt als ondernemer en dus btw moet voldoen over de bijdragen, maar ook recht heeft op aftrek van voorbelasting die de vervoersbedrijven in rekening brengen. Aangezien de kosten van de vervoerbedrijven vele malen groter zijn dan de (ouderlijke) bijdrage, zou dit voor de gemeente zeer voordelig uit kunnen pakken.

Het gerechtshof Den Haag gaf de gemeente nog gelijk. De staatssecretaris van Financiën heeft echter beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De staatssecretaris betoogt, onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie, dat de ouderlijke bijdrage, die mede afhankelijk is van het inkomen van de ouders, niet de werkelijke tegenwaarde vormt voor het leerlingenvervoer, en dat de gemeente dus niet als btw-ondernemer handelt. Aangezien het bewuste arrest van het Hof van Justitie voor meerdere uitleg vatbaar is, vraagt de Hoge Raad aan het Hof van Justitie om nadere uitleg.

In de praktijk kan het om aanzienlijke bedragen gaan, zodat deze procedure voor veel gemeenten van belang kan zijn.

Gemeenten die leerlingenvervoer verstrekken en hiervoor een bijdrage vragen, geven wij in overweging tijdig (!) pro forma bezwaar te maken tegen de eigen aangifte(n) omzetbelasting of afgegeven teruggaafbeschikking(en).

Met het indienen van een bezwaar of bezwaren stelt u uw rechten veilig.

Wij hebben voor gemeenten een standaard pro forma bezwaarschrift opgesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken of vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 8 van januari 2015 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.