Huisvuilinzameling voor één van de deelnemers niet belast met btw

Uitspraak: Hoge Raad 11 oktober 2013, nr. 11/04771

In deze door ons kantoor gevoerde procedure oordeelt de Hoge Raad over de verschuldigdheid van btw ter zake van de dienstverlening van een samenwerkingsverband van gemeenten, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, aan één van de deelnemers aan dat samenwerkingsverband. Het betreft hier een kwestie over de jaren 1999 tot en met 2002, nog voor de invoering van het BTW-compensatiefonds. In die jaren konden gemeenten de btw op hun overheidstaken nog niet ‘verrekenen’, maar veroorzaakte de uitbesteding van taken aan een samenwerkingsverband wel btw-heffing over gemeentelijke bijdragen aan het samenwerkingsverband. Omdat een dergelijk effect ongewenst was gold een bijzondere goedkeuring om btw-heffing achterwege te laten: paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten.

Btw-heffing kon achterwege blijven voor zover het samenwerkingsverband ‘overheidstaken’ van de gemeenten uitvoerde. Het betrof in dit geval de inzameling van huisvuil door het samenwerkingsverband; een prestatie die slechts voor één van de gemeenten werd verricht en een taak betrof die bij de oprichting van het samenwerkingsverband niet expliciet aan de Gemeenschappelijke Regeling was opgedragen.

De Belastingdienst was van mening dat het beroep op paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten niet mogelijk was omdat dit niet de bedoeling van de regeling zou zijn en de taak niet expliciet aan de Gemeenschappelijke Regeling was opgedragen. De Hoge Raad maakt daar, na eerdere andersluidende uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof, korte metten mee. De tekst van de bedoelde goedkeuring is voldoende duidelijk en het vertrouwensbeginsel laat geen ruimte voor aanvullende criteria zoals door de Belastingdienst gesteld. Met die overwegingen is ook het belang van deze procedure voor de rechtspraktijk geschetst. De Toelichting Gemeenten is met ingang van 2003 komen te vervallen, maar ook in andere situaties is het van belang de letterlijke tekst van een goedkeuring niet te onderschatten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.