Hoge Raad: Verhuur van garageboxen onder omstandigheden btw-belast

Uitspraak: Hoge Raad 10 februari 2017, 15/04877

De Hoge Raad heeft op 10 februari 2017 een belangrijk arrest gewezen over btw-heffing bij garageboxen. De vraag was of deze verhuur moest worden aangemerkt als verhuur van een onroerende zaak, vrijgesteld van btw, of als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen, btw-belast.

De Hoge Raad oordeelt dat er in dit geval sprake was van btw-belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Het arrest kan van groot belang zijn voor woningcorporaties en andere verhuurders van vastgoed. Maar het is de vraag of de soep zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Bij de beantwoording van de rechtsvraag was de Hoge Raad namelijk gebonden aan het feitelijke uitgangspunt, waarover de procederende partijen niet van mening verschilden, dat de verhuurobjecten waren gebouwd met het oog op het parkeren van een voertuig en ook de inrichting daarvan hadden. De vraag is of dit in alle gevallen zo is. Voor een nadere toelichting op dit arrest wijzen wij op onze extra nieuwsbrief die wij hieraan hebben gewijd. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u deze alsnog aanvragen via info@caraad.com.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.