Hoge Raad: parkeren auto bij pretpark is een zelfstandige dienst, belast met 21% btw

In een reeks arresten van de Hoge Raad is een eind gekomen aan een aantal fiscale procedures, aangespannen door diverse recreatieparken, die naast entreegelden voor het park van bezoekers tevens parkeergelden ontvangen. Deze ondernemers betogen dat het parkeren bij het pretpark geen doel op zich is maar een middel om de eigenlijke prestatie, de toegang tot het park, aantrekkelijker te maken. Als dat zo is, is op het parkeergeld ook het lage btw tarief van toepassing in plaats van het algemene tarief van 21%. Alle drie deze ondernemers troffen een Gerechtshof op hun weg die concludeerden dat het parkeren van een auto voor de modale consument wel degelijk een doel op zich vormt.

De Hoge Raad bevestigt in deze drie procedures de zienswijze van de Gerechtshoven dat het parkeren van een auto in de gegeven omstandigheden een doel op zich is en voor de btw-heffing afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. Op het parkeergeld is aldus het algemene tarief van 21% van toepassing.

Bij de verhuur van woningen speelt een omgekeerd belang. In die situaties neemt de Belastingdienst veelal het standpunt in dat de verhuur van een parkeerplaats bij een woning of appartement opgaat in de verhuur van de woning. Als gevolg daarvan heeft de verhuurder geen recht op vooraftrek op de investering in de parkeerplaats. Deze uitkomst lijkt tegenstrijdig aan de lijn die nu door de Hoge Raad is uitgesproken. We zijn dan ook benieuwd wat het oordeel zal worden van de Hoge Raad in de lopende procedure over de verhuur van parkeerplaatsen bij een appartementencomplex.

[Bron: Uitspraak Hoge Veluwe – Uitspraak SlagharenUitspraak Diergaarde Blijdorp]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: bij bepalen btw-aftrekrecht binnensportaccommodatie dient geen rekening te worden gehouden met overcapaciteit/leegstand

14 januari 2020

n een door Caraad gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 10 januari 2020 een arrest gewezen over de aftrek van btw bij de exploitatie van binnensportaccommodaties. Meer specifiek wordt geoordeeld…

Lees verder

Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

10 januari 2020

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid…

Lees verder

Extra tijd tot 1 april 2020 voor actie om een onverwachte hoge WW-premie te voorkomen!

16 december 2019

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen…

Lees verder

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff