Hoge Raad: parkeren auto bij pretpark is een zelfstandige dienst, belast met 21% btw

In een reeks arresten van de Hoge Raad is een eind gekomen aan een aantal fiscale procedures, aangespannen door diverse recreatieparken, die naast entreegelden voor het park van bezoekers tevens parkeergelden ontvangen. Deze ondernemers betogen dat het parkeren bij het pretpark geen doel op zich is maar een middel om de eigenlijke prestatie, de toegang tot het park, aantrekkelijker te maken. Als dat zo is, is op het parkeergeld ook het lage btw tarief van toepassing in plaats van het algemene tarief van 21%. Alle drie deze ondernemers troffen een Gerechtshof op hun weg die concludeerden dat het parkeren van een auto voor de modale consument wel degelijk een doel op zich vormt.

De Hoge Raad bevestigt in deze drie procedures de zienswijze van de Gerechtshoven dat het parkeren van een auto in de gegeven omstandigheden een doel op zich is en voor de btw-heffing afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. Op het parkeergeld is aldus het algemene tarief van 21% van toepassing.

Bij de verhuur van woningen speelt een omgekeerd belang. In die situaties neemt de Belastingdienst veelal het standpunt in dat de verhuur van een parkeerplaats bij een woning of appartement opgaat in de verhuur van de woning. Als gevolg daarvan heeft de verhuurder geen recht op vooraftrek op de investering in de parkeerplaats. Deze uitkomst lijkt tegenstrijdig aan de lijn die nu door de Hoge Raad is uitgesproken. We zijn dan ook benieuwd wat het oordeel zal worden van de Hoge Raad in de lopende procedure over de verhuur van parkeerplaatsen bij een appartementencomplex.

[Bron: Uitspraak Hoge Veluwe – Uitspraak SlagharenUitspraak Diergaarde Blijdorp]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

8 oktober 2018

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst…

Lees verder

Hof van Justitie EG: Herziening btw dorpshuis ook bij wisseling van niet-ondernemers naar ondernemersgebruik

8 oktober 2018

Het Hof van Justitie EG heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot herziening van de aftrek op een dorpshuis dat deels voor niet-economische en deels voor economische activiteiten werd gebruikt. Een Poolse gemeente had een nieuw dorpshuis laten bouwen en de btw aanvankelijk niet in aftrek gebracht…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff