Hoge Raad geeft geen duidelijkheid op btw en straatparkeren

In deze procedure gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Omdat de belanghebbende een aftrekgerechtigd ondernemer is, verlangt deze een btw-factuur van de gemeente. De gemeente weigert die btw-factuur te verstrekken. Om die reden komt hij in bezwaar en in beroep. Zijn stelling is dat straatparkeren een concurrerende werkzaamheid is met marktdeelnemers en daarom een btw-ondernemingsactiviteit van de gemeente is. Bekeken vanuit de Europese btw-richtlijn worden gemeenten namelijk niet als ondernemer aangemerkt voor werkzaamheden die zij als overheid verrichten (hier: het beheren van de openbare ruimte), tenzij dit zou leiden tot verstoring van de mededinging van enige betekenis.

In ieder geval vond het standpunt van belanghebbende gehoor bij de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die eerder concludeerde dat de gemeente btw-plichtig is voor het straatparkeren. Volgens de A-G zijn straatparkeren en slagboomparkeren als gelijksoortige diensten te beschouwen die met elkaar (kunnen) concurreren.

De Hoge Raad laat zich in zijn uitspraak echter niet uit over de btw-status van de gemeente. Hij oordeelt dat deze vraag buiten de rechtsstrijd in het kader van de parkeerbelasting valt. Vooralsnog blijven gemeenten dus handelen als niet-belastingplichtige voor het straatparkeren en hoeven zij geen btw te voldoen over deze opbrengsten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 20 van mei 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff