Hoge Raad geeft geen duidelijkheid op btw en straatparkeren

In deze procedure gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Omdat de belanghebbende een aftrekgerechtigd ondernemer is, verlangt deze een btw-factuur van de gemeente. De gemeente weigert die btw-factuur te verstrekken. Om die reden komt hij in bezwaar en in beroep. Zijn stelling is dat straatparkeren een concurrerende werkzaamheid is met marktdeelnemers en daarom een btw-ondernemingsactiviteit van de gemeente is. Bekeken vanuit de Europese btw-richtlijn worden gemeenten namelijk niet als ondernemer aangemerkt voor werkzaamheden die zij als overheid verrichten (hier: het beheren van de openbare ruimte), tenzij dit zou leiden tot verstoring van de mededinging van enige betekenis.

In ieder geval vond het standpunt van belanghebbende gehoor bij de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die eerder concludeerde dat de gemeente btw-plichtig is voor het straatparkeren. Volgens de A-G zijn straatparkeren en slagboomparkeren als gelijksoortige diensten te beschouwen die met elkaar (kunnen) concurreren.

De Hoge Raad laat zich in zijn uitspraak echter niet uit over de btw-status van de gemeente. Hij oordeelt dat deze vraag buiten de rechtsstrijd in het kader van de parkeerbelasting valt. Vooralsnog blijven gemeenten dus handelen als niet-belastingplichtige voor het straatparkeren en hoeven zij geen btw te voldoen over deze opbrengsten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 20 van mei 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff