Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst. Niet in geschil was dat overigens aan alle voorwaarden voor het recht op aftrek was voldaan.

Het gaat in deze zaak om de juridische duiding van de formele vereisten die aan het aftrekrecht gekoppeld zijn. Kunnen deze formele vereisten verhinderen dat het aftrekrecht aan de belastingplichtige geweigerd wordt? Uit inmiddels constante jurisprudentie van het HvJ EG blijkt dat het antwoord daarop een “nee, tenzij” is. Het niet (volledig) voldoen aan de formele vereisten verhindert het recht op aftrek op zichzelf niet, tenzij er sprake is van fraude of misbruik.

In de onderhavige zaak was van zo’n uitzonderingsgeval geen sprake. Vaststond dat aan de materiële eisen voor aftrek werd voldaan en er geen sprake was van fraude of misbruik. In een dergelijk situatie moet de aftrek van voorbelasting gewoon worden verleend en kan het schenden van een formeel vereiste dit dus niet verhinderen. Eerder oordeelde het Hof van Justitie al in deze zin ten aanzien van inkoopfacturen, benodigd voor de uitoefening van het aftrekrecht, die niet volledig voldeden aan de daaraan gestelde (formele) wettelijke vereisten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: bij bepalen btw-aftrekrecht binnensportaccommodatie dient geen rekening te worden gehouden met overcapaciteit/leegstand

14 januari 2020

n een door Caraad gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 10 januari 2020 een arrest gewezen over de aftrek van btw bij de exploitatie van binnensportaccommodaties. Meer specifiek wordt geoordeeld…

Lees verder

Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

10 januari 2020

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid…

Lees verder

Extra tijd tot 1 april 2020 voor actie om een onverwachte hoge WW-premie te voorkomen!

16 december 2019

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen…

Lees verder

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff