Hof van Justitie EG: Formaliteiten staan niet gauw aan de aftrek van btw in de weg

In deze Roemeense zaak was aan een belastingplichtige het recht op aftrek van btw geweigerd op de enkele grond dat het btw-nummer van de belastingplichtige enige tijd inactief was verklaard door de Roemeense belastingdienst. Niet in geschil was dat overigens aan alle voorwaarden voor het recht op aftrek was voldaan.

Het gaat in deze zaak om de juridische duiding van de formele vereisten die aan het aftrekrecht gekoppeld zijn. Kunnen deze formele vereisten verhinderen dat het aftrekrecht aan de belastingplichtige geweigerd wordt? Uit inmiddels constante jurisprudentie van het HvJ EG blijkt dat het antwoord daarop een “nee, tenzij” is. Het niet (volledig) voldoen aan de formele vereisten verhindert het recht op aftrek op zichzelf niet, tenzij er sprake is van fraude of misbruik.

In de onderhavige zaak was van zo’n uitzonderingsgeval geen sprake. Vaststond dat aan de materiële eisen voor aftrek werd voldaan en er geen sprake was van fraude of misbruik. In een dergelijk situatie moet de aftrek van voorbelasting gewoon worden verleend en kan het schenden van een formeel vereiste dit dus niet verhinderen. Eerder oordeelde het Hof van Justitie al in deze zin ten aanzien van inkoopfacturen, benodigd voor de uitoefening van het aftrekrecht, die niet volledig voldeden aan de daaraan gestelde (formele) wettelijke vereisten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder

Specifieke Uitkering Gemeenten verruimd voor geprivatiseerde sportbedrijven. Termijn Indiening SPUK-aanvraag verlengd tot 1 juni 2019

8 april 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het Ministerie van VWS heeft…

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

9 januari 2019

Op 28 december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal wijzigingen en verduidelijkingen van voorgaande besluiten welke relevant zijn voor de zorg…

Lees verder

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff