Gerechtshof Den Haag: Gemeenten kunnen de btw op de instandhoudingskosten van gemeentelijke begraafplaatsen declareren bij het btw-compensatiefonds.

Volgens het Gerechtshof in Den Haag handelt een gemeente niet in hoedanigheid van btw-ondernemer bij de exploitatie van begraafplaatsen. De gemeente geeft daarmee uitvoering aan de plicht die in de Wet op de lijkbezorging aan haar is opgedragen, namelijk de instandhouding van tenminste één gemeentelijke begraafplaats. In het licht van de btw-regelgeving handelt de gemeente in dit verband als overheid en dat betekent dat haar de behandeling van een niet-belastingplichtige ten deel valt. Daar vloeit uit voort dat de btw voor de gemeente (geheel) compensabel is.

Voor gemeenten is dit een belangrijke uitspraak, omdat zij in tot op heden in veel gevallen geen volledig recht op btw-compensatie hebben uitgeoefend. Het door de Belastingdienst gevoerde beleid, inhoudende dat voor deze activiteit geen teruggaaf bcf mogelijk is, stond daar vaak aan in de weg. Indien geen volledig recht op compensatie ten aanzien van deze activiteit is uitgeoefend, dient een gemeente nu te bezien of een verzoek om aanvullende bcf teruggaaf noodzakelijk is en zo ja, in welke vorm.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 20 van mei 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff