Gemeente btw-plichtig voor straatparkeren?

Uitspraak; Rechtbank Arnhem, 3 november 2016, nr. AWB 15/2830.

Het aloude uitgangspunt dat gemeenten niet als ondernemer optreden voor het geven van gelegenheid tot parkeren langs de openbare weg staat ter discussie. Rechtbank Arnhem oordeelde op 3 november 2016 dat de gemeente Arnhem wél als ondernemer optreedt en daardoor 21% btw verschuldigd is over de geïnde parkeergelden. De rechtbank fundeert deze beslissing op haar conclusie dat de gemeente met het straatparkeren in concurrentie treedt met het zogeheten slagboomparkeren, wat wél een btw-belaste prestatie is. Voor een doorsnee consument gaat het, aldus de rechtbank, om dezelfde diensten. Deze dienen deze ter voorkoming van concurrentieverstoring op gelijke wijze te worden belast.

De rechtbank hanteert hiermee een andersluidende opvatting dan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit gerechtshof oordeelde op 18 mei 2016 dat het straatparkeren een andere dienst is dan het slagboomparkeren, zodat er geen aanleiding is te veronderstellen dat de belastingvrijstelling voor gemeenten tot concurrentieverstoring leidt.

Afgewacht moet worden hoe de Hoge Raad uiteindelijk over deze -voor gemeenten zeer belangrijke- vraag zal oordelen. Mocht u willen weten wat de gevolgen voor uw gemeente zijn en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de ontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met één van onze btw-adviseurs.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.