Fusie Hogeschool en gelieerde vastgoedstichting. Definitief geen overdrachtsbelasting

Publicatie: Brief staatssecretaris van Financiën DGB 2016-3654

In deze brief laat de staatssecretaris van Financiën weten te berusten in het oordeel van het Gerechtshof dat de fusievrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is op de juridische fusie van een vastgoedstichting met een onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Uit de weergave van de feiten in de hofprocedure bleek dat er uitsluitend zakelijke overwegingen ten grondslag lagen aan de fusie.
Of, anders gezegd, er is geen enkele aanknopingspunt voor de aanname dat ook onzakelijke overwegingen een rol speelden. Door onder meer optimalere exploitatiemogelijkheden en lagere financieringslasten werd het duidelijk dat de fusie meer behelsde dan enkel de overdracht van vastgoed. En dat is nu juist waarvoor deze fusievrijstelling bedoeld is.

De staatssecretaris laat weten dat hij de juistheid van het oordeel van het Gerechtshof onderschrijft, zowel op het punt van de zakelijkheidstoets als op het punt van het voortzettingsvereiste. Tussen de regels door is te lezen dat hij moeite heeft met toepassing van de vrijstelling op een fusie waarbij een passieve vastgoedstichting betrokken is, d.w.z. een stichting die enkel eigenaar is van vastgoed, dit verhuurt en het beheer ervan vaak uitbesteedt aan derden. Omdat de voorwaarden van de vrijstelling niet het drijven van een materiële onderneming vereisen, ziet hij echter geen mogelijkheden om dat via de route van cassatie te bestrijden. Wil de staatssecretaris die beperking in andere gevallen aanbrengen, dan zal regelgeving daar op aangepast moeten worden.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder

Belastingplan 2020: Highlights loonheffingen

19 september 2019

In onderstaand nieuwsbericht gaan wij in op een aantal interessante wijzigingen ten aanzien van de loonheffingen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2020.

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrije samenwerking tussen instellingen.

9 september 2019

In het besluit van 9 augustus 2019 (gepubliceerd op 4 september jl.) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector…

Lees verder

Hof van Justitie, lid Raad van Toezicht/Commissaris is niet btw-plichtig

17 juni 2019

Op 13 juni jl. heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van een raad van commissarissen. In geschil was of het lid

Lees verder
caraad-merk-en-payoff