Fiscale verzamelwet 2013 aangenomen

Regeling: Wet van 16 oktober 2013, Stb. 2013, 413

De Fiscale verzamelwet 2013 wijzigt een groot aantal fiscale wetten. De wet bevat veel technische en redactionele wijzigingen, maar ook een aantal inhoudelijke. Op het gebied van de btw betreft dit de volgende wijzigingen:

  1. Het lage btw-tarief voor isolatie, renovatie en herstel van woningen dat tijdelijk kan worden toegepast. Dit lage btw-tarief is al sinds 1 maart 2013 via een beleidsbesluit van toepassing, maar dit is nu wettelijk vastgelegd. In de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 wordt geregeld dat de regeling niet vervalt per 1 maart 2014 zoals in de Fiscale verzamelwet is geregeld, maar per 1 januari 2015. Het toepasselijke tarief moet worden bepaald ‘op het moment waarop het belastbare feit zich voordoet’.
  2. De zogeheten ‘fondswervingsgrens’ van € 231.765 per jaar voor sportverenigingen wordt per 1 januari
    2014 verhoogd naar € 250.000. Deze grens heeft vooral betrekking op inkomsten uit reclame en/of sponsoring door de verenigingen. Met deze maatregel wordt beoogd om sportverenigingen minder snel in de btw-heffing te betrekken. De wijziging houdt verband met het intrekken van de kantineregeling voor sportverenigingen per 1 januari 2014.
  3. De btw-vrijstelling voor dagbesteding en dagopvang door zorgboerderijen (d.w.z. ‘landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers’) wordt mogelijk gemaakt voor iedere ondernemer die dergelijke diensten verricht. Hiermee wordt de wet in overeenstemming gebracht met de rechtspraak, waarin al eerder is uitgemaakt dat het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat de vrijstelling niet beperkt is tot ondernemers in de agrarische sector.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 4 van november 2013 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.