Extra tijd tot 1 april 2020 voor actie om een onverwachte hoge WW-premie te voorkomen!

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen of krijgen bij het overgaan van hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een vast contract. Bij overgaan van tijdelijk (flexibel) naar vast contract wordt in de praktijk veelal alleen een bevestigingsbrief gestuurd aan de werknemer. Dat is arbeidsrechtelijk voldoende, maar in de uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt met een dergelijke bevestigingsbrief niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie.

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers de lage WW-premie, mits er uiterlijk op 1 april 2020 een juiste schriftelijke vastlegging in de loonadministratie is opgenomen. Voorwaarde is dat de werknemers reeds op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren. Als die juiste schriftelijke vastlegging er niet is, betaalt u de hoge WW-premie!

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid van het opstellen van een addendum in plaats van een volledige arbeidsovereenkomst reeds onder de aandacht gebracht bij de werkgevers. Maar niet alle werkgevers zijn in staat om voor 1 januari a.s. een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum voor alle werknemers die zij voor onbepaalde tijd in dienst hebben, in hun loonadministratie op te nemen. Daarom is de datum nu uitgesteld van 1 januari 2020 naar 1 april 2020.

Kortom, u heeft meer tijd om een onverwacht hoge WW-premie te voorkomen. Mocht u vragen hebben over de correcte verwoording van de arbeidsovereenkomst of het addendum om de lage WW-premie toe te kunnen passen, neem dan contact met ons op.  

Wietze HoekstraDavid SavenijeEdwin Mosselaar
06 429 195 5506 835 552 2606 535 986 63
whoekstra@caraad.comdsavenije@caraad.comemosselaar@caraad.com
Wietze Hoekstra
David Savenije
Edwin Mosselaar

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: bij bepalen btw-aftrekrecht binnensportaccommodatie dient geen rekening te worden gehouden met overcapaciteit/leegstand

14 januari 2020

n een door Caraad gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 10 januari 2020 een arrest gewezen over de aftrek van btw bij de exploitatie van binnensportaccommodaties. Meer specifiek wordt geoordeeld…

Lees verder

Verhuurderheffing: uitbreiding heffingsvermindering voor nieuwbouw

10 januari 2020

De toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw van huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag is met ingang van 2 januari 2020 uitgebreid…

Lees verder

Extra tijd tot 1 april 2020 voor actie om een onverwachte hoge WW-premie te voorkomen!

16 december 2019

Ruim een maand geleden informeerden wij u over een mogelijk onverwacht hoge WW-premie met betrekking tot werknemers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen…

Lees verder

Voorkom per 1 januari 2020 een onverwacht hoge WW-premie!

12 november 2019

Per 1 januari a.s. treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Ongetwijfeld heeft u zich ingelezen en heeft u inmiddels een beeld van de impact van de WAB op uw organisatie. Toch is er recent een aandachtspunt aan het licht gekomen…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff