Einduitspraak Gemeente Borssele: btw op uitgaven leerlingenvervoer is kostenpost

Uitspraak: Hoge Raad 18 november 2016, nr. 12/02683

Met deze uitspraak van de Hoge Raad komt vast te staan dat de btw op de uitgaven voor leerlingenvervoer voor gemeenten een kostenpost is. De btw op die uitgaven is niet aftrekbaar en komt ook niet voor teruggaaf in aanmerking via het btw-compensatiefonds dat specifiek voor gemeenten en provincies bestaat.

Deze einduitspraak is geen verrassing gezien de antwoorden die het Hof van Justitie op de eerdere prejudiciële vraag van de Hoge Raad heeft gegeven. Het Hof oordeelde daarin op 12 mei 2016 dat een gemeente die “in omstandigheden als die in het hoofdgeding, een leerlingenvervoersdienst verricht, geen economische activiteit uitoefent en derhalve niet de hoedanigheid van belastingplichtige heeft.” Ofschoon het de taak is van de nationale rechter om aan de hand van alle feiten en omstandigheden te beoordelen of de gemeente een economische activiteit verricht, gaf dit arrest van het Hof van Justitie daar feitelijk geen ruimte meer toe.

De gemeente heeft na de uitspraak van het Hof van Justitie nog aangevoerd dat zij ook andere vervoersdiensten verricht waarvoor zij wel als ondernemer wordt aangemerkt. Volgens de Hoge Raad doet dit niet af aan haar oordeel dat de gemeente geen ondernemer is voor het leerlingenvervoer. Helaas wordt dat niet nader van een motivering voorzien. Wij houden het erop dat de gemeente er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat er een nauw verband bestond tussen het leerlingenvervoer en de andere wel als ondernemer verrichte vervoersactiviteiten.

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 16 van februari 2017 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.