Corona noodmaatregelen

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende
noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn
met de volgende link te vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Er zijn ook een groot aantal belastingmaatregelingen
getroffen. Het gaat daarbij onder meer om betalingsuitstel van belastingen en
de mogelijkheid voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen om verliezen
over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019. Ook houden zzp’ers recht op
zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Via de volgende link zijn een
aantal van deze maatregelen door de overheid toegelicht.

Mocht u vragen hebben over uw eigen situatie neem dan contact op met uw eigen
adviseur of bele of mail ons secretariaat (                          ). Zij zullen u dan
in contact brengen met een van onze belastingadviseurs.