Btw-vrijstelling van toepassing op zelfstandig werkende operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen

Uitspraak: Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 13/05580, Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 12/02960, Gerechtshof Den Haag 11 april 2014, nr. BK 13-00690

In deze Hoge Raad procedures ging het om een zelfstandige anesthesieverpleegkundige (BIG geregistreerd) respectievelijk een maatschap van operatieassistenten die via overeenkomsten van opdracht met ziekenhuizen hun (specialistische) werkzaamheden verrichtten. De vraag was of er sprake was van het ‘ter beschikking stellen van arbeid’ (btw belast) of van het verlenen van medische diensten door een BIG geregistreerde medische beroepsbeoefenaar (btw vrijgesteld). Daarover bestond twijfel omdat de betrokkenen gehouden waren instructies van de chirurgen of anesthesiologen op te volgen. Op deze wijze had de overeenkomst, aldus de Belastingdienst, meer het karakter van het ter beschikking stellen van arbeid dan van een medische dienst. De Hoge Raad oordeelde dat de overeenkomsten in beide gevallen het karakter hadden van het verlenen van medische diensten en dat de vrijstelling voor medische diensten dus van toepassing is.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich in april van dit jaar over een vergelijkbare vraag gebogen. Een als zelfstandig gevestigde ondernemer oefent het beroep van operatieassistent uit. Hij verricht zijn activiteiten in ziekenhuizen en in andere medische behandelcentra. De activiteiten bestaan eruit dat hij chirurgen assisteert bij het uitvoeren van operaties. Hij brengt voor zijn werkzaamheden vergoedingen in rekening aan de ziekenhuizen en de behandelcentra. Het Gerechtshof oordeelt dat op basis van de feiten duidelijk naar voren komt dat de operatieassistent zijn werkzaamheden zowel (fiscaal)juridisch als in medisch opzicht zelfstandig uitvoert en dat dus niet is te zeggen dat hier sprake is van het uitlenen van personeel. In mei van dit jaar heeft dit Gerechtshof een vergelijkbare uitspraak gedaan in een zaak van een maatschap van radiodiagnostisch laboranten.

Met deze uitspraken is er meer duidelijkheid verschaft over de btw-kwalificatie van de diensten van zelfstandig werkende anesthesieverpleegkundigen en operatieassistenten. Als in de overeenkomst van opdracht tussen het ziekenhuis en de zorgprofessional de zelfstandigheid van laatstgenoemde is gewaarborgd, is er in principe sprake van ‘medische verzorging’ in de zin van de btw.

[Bron: Uitspraak]

[Bron: Uitspraak]

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 6 van juli 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.