Btw-vrijstelling samenwerking in de zorg (Vavo)

In 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zogenaamde Vavo-procedure. In deze procedure was sprake van twee onderwijsinstellingen die gezamenlijk volwasseneonderwijs verzorgen. Beide instellingen verstrekten (delen van) het onderwijs aan de leerlingen en voerden daarnaast ieder bepaalde onderwijsondersteunende diensten uit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan marketingdiensten, administratieve werkzaamheden en ICT-diensten. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de ondersteunende diensten in deze specifieke situatie onder de onderwijsvrijstelling vallen, omdat in zijn geheel genomen sprake is van één ondeelbare en van btw vrijgestelde onderwijsprestatie. Deze uitspraak is destijds door het ministerie van Financiën toegejuicht, omdat deze de mogelijkheid biedt om fiscale belemmeringen bij samenwerking binnen het onderwijsveld weg te nemen.

Ook in de zorg stuit samenwerking op vergelijkbare btw-problematiek. Het ministerie van Financiën heeft afgelopen zomer bevestigd dat de uitgangspunten van de Vavo-procedure algemeen toepasbaar zijn. Dit houdt in dat ook zorginstellingen in onderlinge samenwerkingsvormen de btw-vrijstelling kunnen toepassen op ondersteunende diensten, mits is voldaan aan de Vavo-voorwaarden.

Tot op heden zijn deze mogelijkheden voor btw-vrijstelling niet of beperkt toegestaan door de Belastingdienst. Met deze nieuwe beleidslijn van het ministerie ontstaan ruimere mogelijkheden om btw-heffing bij samenwerking binnen de zorg te voorkomen. Het is aan te raden bestaande of nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij sprake is van btw-heffing, opnieuw tegen het licht te houden en te toetsen aan de Vavo-criteria. Onze adviseurs kunnen u met een efficiënte scan informeren over de mogelijkheden in concrete situaties.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 21 van oktober 2018 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Specifieke Uitkering Gemeenten verruimd voor geprivatiseerde sportbedrijven. Termijn Indiening SPUK-aanvraag verlengd tot 1 juni 2019

8 april 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het Ministerie van VWS heeft…

Lees verder

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

9 januari 2019

Op 28 december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal wijzigingen en verduidelijkingen van voorgaande besluiten welke relevant zijn voor de zorg…

Lees verder

Recente ontwikkelingen wijziging btw-sportvrijstelling

29 oktober 2018

In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet de wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Het ministerie van VWS probeert met een specifieke uitkering…

Lees verder

Belastingplan 2019: wijziging btw-sportvrijstelling dwingt gemeenten tot actie, SPUK uitkering aanvragen!

12 oktober 2018

Gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen kunnen (en moeten) op heel korte termijn inventariseren wat de specifieke gevolgen voor hen zijn vanaf 1 januari 2019. Om een beroep te kunnen doen op de gemeentelijke SPUK uitkering, is een aanvraag nodig vóór 1 december 2018…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff