Btw privégebruik auto: Belastingdienst verzoekt om intrekking bezwaren

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de btw-correctie op het privégebruik van de auto van de zaak, waaronder de per 1 juli 2011 gewijzigde btw-correctiemethode. Tegen de correctiemethode vóór 1 juli 2011 zijn veel procedures gevoerd met het doel de btw-correctie voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Veel ondernemers hebben in verband met de lopende procedures bezwaar aangetekend tegen de door hen zelf aangegeven correctie voor het privégebruik. Deze bezwaren zijn aangehouden in afwachting op de uitkomst van de lopende procedures. Deze procedures zijn in het voordeel van de Belastingdienst beslecht en om die reden wil de Belastingdienst graag dat de ondernemers de ingediende bezwaarschriften over de tijdvakken 2010 en eerder intrekken. De Belastingdienst verstuurt hiervoor brieven aan de betreffende ondernemers.

Heeft u een dergelijke brief ontvangen, dan raden wij aan eerst te beoordelen of in de tijdvakken waarover bezwaar is aangetekend toch nog recht bestaat op een teruggaaf. De meeste ondernemers hebben namelijk over de tijdvakken 2008 tot en met 2010 een correctie toegepast op basis van de forfaitaire methode van 12% van de bijtelling in de loonbelasting. Het is onder voorwaarden ook mogelijk om de correctie op basis van het werkelijke gebruik toe te passen, waarbij in bepaalde gevallen is goedgekeurd de correctie mag worden gemaakt op basis van 27% van de werkelijke btw-druk op de lease- en brandstofkosten. Als aan de voorwaarden wordt voldaan is doorgaans een btw-correctie op basis van de laatste methode voordeliger en ontstaat alsnog een recht op teruggaaf.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 5 van maart 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.