Btw privégebruik auto: Belastingdienst verzoekt om intrekking bezwaren

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de btw-correctie op het privégebruik van de auto van de zaak, waaronder de per 1 juli 2011 gewijzigde btw-correctiemethode. Tegen de correctiemethode vóór 1 juli 2011 zijn veel procedures gevoerd met het doel de btw-correctie voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Veel ondernemers hebben in verband met de lopende procedures bezwaar aangetekend tegen de door hen zelf aangegeven correctie voor het privégebruik. Deze bezwaren zijn aangehouden in afwachting op de uitkomst van de lopende procedures. Deze procedures zijn in het voordeel van de Belastingdienst beslecht en om die reden wil de Belastingdienst graag dat de ondernemers de ingediende bezwaarschriften over de tijdvakken 2010 en eerder intrekken. De Belastingdienst verstuurt hiervoor brieven aan de betreffende ondernemers.

Heeft u een dergelijke brief ontvangen, dan raden wij aan eerst te beoordelen of in de tijdvakken waarover bezwaar is aangetekend toch nog recht bestaat op een teruggaaf. De meeste ondernemers hebben namelijk over de tijdvakken 2008 tot en met 2010 een correctie toegepast op basis van de forfaitaire methode van 12% van de bijtelling in de loonbelasting. Het is onder voorwaarden ook mogelijk om de correctie op basis van het werkelijke gebruik toe te passen, waarbij in bepaalde gevallen is goedgekeurd de correctie mag worden gemaakt op basis van 27% van de werkelijke btw-druk op de lease- en brandstofkosten. Als aan de voorwaarden wordt voldaan is doorgaans een btw-correctie op basis van de laatste methode voordeliger en ontstaat alsnog een recht op teruggaaf.

Dit bericht verscheen in de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting nr. 5 van maart 2014 van de Adviesgroep Indirecte Belastingen van Caraad Belastingadviseurs.

Bij twijfel belt u Digna of Jitske. Zij brengen u graag in contact met één van onze fiscale specialisten.

050 210 3640

Hoge Raad: btw-discussie omtrent exploitatie begraafplaatsen vermoedelijk nog lang niet begraven.

19 juni 2020

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een lang verwachte procedure van gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: de gemeente), inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente bij de uitgifte van grafrechten geen overheidsbevoegdheden gebruikt…

Lees verder

Gemeentelijke en provinciale projecten met financiële bijdrage vanuit een ministerie? Tijdige beoordeling compensabele btw noodzakelijk voor correcte uitbetaling financiële bijdrage ministerie.

11 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij voor gemeenten en provincies meerdere malen projecten begeleid waarin een financiële bijdrage wordt verkregen vanuit een…

Lees verder

UPDATE: Onduidelijkheid bij de regeling bijzonder uitstel van betaling in combinatie met Melding Betalingsonmacht

18 mei 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In alle gevallen is het van belang…

Lees verder

Corona noodmaatregelen

1 mei 2020

Het kabinet heeft in de afgelopen tijd verschillende noodmaatregelen ingevoerd voor werkgevers en zelfstandigen. De regelingen zijn via onderstaande button te vinden…

Lees verder
caraad-merk-en-payoff